Mimarlıkta Geometri: Felsefi Ve Mimari Tartışmalar Üzerine Geliştirilmiş Bir Yaklaşım

dc.contributor.advisor Yüksel, Yurdanur Dülgeroğlu tr_TR
dc.contributor.author Yücel, Ayşe Sıkıçakar tr_TR
dc.contributor.authorID 417362 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-11-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:40:31Z
dc.date.available 2015-07-01T19:40:31Z
dc.date.issued 2011-11-21 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : Mimarlık Programı : Mimari Tasarım Tez Danışmanı : Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL Tez Türü ve Tarihi : Doktora –Haziran 2011 ÖZET MİMARLIKTA GEOMETRİ: FELSEFİ VE MİMARİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ BİR YAKLAŞIM Ayşe SIKIÇAKAR YÜCEL Hem mimarlıkta hem felsefede yer alan bir tartışmanın iki farklı ayağını içeren bu tez, geometrinin modernitede ve moderniteye yönelik eleştirilerde oynadığı rol üzerine odaklanmıştır. Mimari temsil, görsel ağırlıklı sunuşlar, algı ve metaforu içermesi nedeniyle, tasarım sürecinin sezilebilen ve sezilemeyen tüm adımlarını ilgilendirmektedir. Modern düşüncenin yaşayan dünyadaki çeşitliliği görsel biçim kaynaklı anlayışlarla analiz etme çabası, görselleştirmenin baskın etkisi, bu amaçla geometriye dayalı uygulamalardaki yoğunluk, mimarlıkta mekanın tasarım ve ifade süreçleri üzerine bu konulara dayalı olarak yeniden eğilmeyi önemli kılmıştır. Bu tez, kendinden önce bu konuları birbirinden ayrı olarak ele alan pek çok yaklaşımın ötesinde; geometrik, şematik yapıya sahip ve metaforik doğası olan düşünce ve sunumların değerlendirmesini bir araya getirerek yapar. Bu çalışmada Kant ve Heidegger, Modern ve karşıtı örnekleri oluşturmak üzere, mekan ve geometriye bakışları açısından karşılaştırılmak istenmektedir. Kant’ın birey ve Heidegger’in varlık anlayışları düşünüldüğünde farklı uçları oluşturdukları görülmektedir. Kant’ın ilgi alanları geniştir ve bireyin tanımında hemen her konuya kendince hatasız bir şekilde cevap veren, lineer bir şematik kurguya sahip bir sistem tarif eder. Heidegger’in de ilgi alanları çeşitlilik gösterir, ilk bakışta karmaşık görünse de, mimarlığa epeyce tartışma konusu katmaktadır. Tezin bütününde, mimari mekanın algı ve sunum sistemleri, şematik kurguya dayalı algı modelleri karşısında duran, tüm bedenin dahil olduğu algı anlayışları ve unların çağdaşları olan sunum sistemleri bu alanlarla ilgili tartışmaların kapsamında yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Geometri, Şema, Algı, Temsil, Kant, Heidegger, Metafor, Mimari Mekan Bilim Dalı Sayısal Kodu: 601.01.02 tr_TR
dc.description.abstract University : Istanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Architecture Programme : Architectural Design Supervisor : Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL Degree Awarded and Date : PhD – June 2011 ABSTRACT GEOMETRY IN ARCHITECTURE: AN APPROACH DEVELOPED ON THE ARCHITECTURAL AND PHILOSOPHICAL DISCUSSIONS Ayşe SIKIÇAKAR YÜCEL Main topic in this dissertation is based on comparison of two different ends of a major argument existing with some similar points in philosophy and architecture. The argument is on the role of geometry in modernity and its criticisms, and involves in the conflict between architectural representation, visual demonstrations and metaphor, predictable and unpredictable aspects of design process. Investigating the connections between the major changes of geometry used by science and architecture is necessarily a matter of concern. This dissertation combines the evaluation of arguments over geometric, schematic and metaphoric representations, unlike some previous approaches which deal with them individually. Considering the arguments in the philosophical area, this dissertation aims at examining Kant s and Heidegger’s ways of dealing with space and geometry, as well as art and to some extent architecture. Considering one’s understanding of subject and other’s Dasein, Kant and Heidegger constitutes two far ends of a line. Kant is versatile, makes himself difficult to be understood but he describes such a linear structured system that covers as many questions as possible and for him without any failure. Heidegger is also wide in his interests, confusing at first glance and above all lending quite a few topics to architecture. Comments on systems of perception and representation of architectural space, schematic perception models vs. bodily involvements and representation systems of corresponding periods constituted related areas to these arguments. Keywords: Geometry, Schematizm, Perception, Representation, Kant, Heidegger, Metaphor, Architectural Space Science Code: 601.01.02 en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6333
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Geometri tr_TR
dc.subject Şema tr_TR
dc.subject Algı tr_TR
dc.subject Temsil tr_TR
dc.subject Kant tr_TR
dc.subject Heidegger tr_TR
dc.subject Metafor tr_TR
dc.subject Mimari Mekan tr_TR
dc.subject Mimarlık Kuramı tr_TR
dc.subject Mimarlıkta Eleştiri tr_TR
dc.subject Geometry en_US
dc.subject Schematizm en_US
dc.subject Perception en_US
dc.subject Representation en_US
dc.subject Kant en_US
dc.subject Heidegger en_US
dc.subject Metaphor en_US
dc.subject Architectural Space en_US
dc.subject Architecture Theory en_US
dc.subject Architectural Criticism en_US
dc.title Mimarlıkta Geometri: Felsefi Ve Mimari Tartışmalar Üzerine Geliştirilmiş Bir Yaklaşım tr_TR
dc.title.alternative Geometry In Architecture: An Approach Developed On Architectural And Philosophical Discussions en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12116.pdf
Boyut:
5.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama