0 – 5 Yaş Arası Çocuklarda Müzikli Oyunların Gelişime Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Kaya, Nihan Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
İnsan yaşamında ilk çocukluk dönemi çok önemli bir dönem kabul edilmektedir. Psikologlar tarafından incelenen ve doğrulanan bulgulara göre ilk çocukluk dönemi, yetişkinlik dönemindeki kişiliğinin oluşmasında temel oluşturur. Dünyanın birçok bölgesinde, 0-5 yaş arası eğitime ağırlık verilmeye başlandığı ve bu konuyla ilgili dünya genelinde birçok ülkede gelişim ve oyun okulları açıldığı görülmektedir. Son yıllarda çok hızlı yaygınlaşmaya başlamış olan çocuk gelişim ve oyun okullarının en önemlilerinden biri de Gymboree Play&Music okuludur. Çocuğun gelişim hızının belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve pozitif yönde ilerlemesi amaçlanarak hazırlanan gelişim destekleyici oyun programları, farklı okullarda farklı kuramlar ve yöntemler kullanılarak düzenlenmektedir.
It is admitted that early childhood is fundamental period in human life. According to the fact that is thoroughly investigated and verified by the psychologist, personality formed in the adulthood is based on the one?s early childhood. It is clear that the education of the 0-5 year old child is emphasized and child development schools are founded in the worldwide related with this subject. One of the most important of these expanding schools in the last years is Gymboree Play & Music. Play programs supporting child development are organized in different schools by using different methods and theories.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Gelişim, Müzik, Oyun, Development, Music, Child Development
Alıntı