Balanced Scorecard Temelli Stratejik Yönetim Ve Gemi İşletmeciliği Sektöründe Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-16
Yazarlar
Soysal, Muhammet Ümit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dört bölümden oluşan bu yüksek lisans tez çalışmasında, ilk olarak günümüzde büyük öneme sahip stratejik yönetimin felsefesi ve başlıca stratejik yönetim araçları değerlendirilmiştir. Daha sonra Balanced Scorecard sisteminin temel unsurları (Balanced Scorecard’ı oluşturan dört temel perskpetif) analiz edilmiş ve Balanced Scorecard sisteminin bir stratejik yönetim sistemi olarak oluşturulması süreci detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Son aşamada ise, pazarda aktif olarak faaliyet gösteren bir gemi işletim firmasında, bahsi geçen tüm teorik aşamaların uygulaması gerçekleştirilmiş ve firma için yeni bir Balanced Scorecard yönetim sistemi tasarlanmıştır. Tasarlanan sistem için gerekli uygulamalar belirlenerek uygulama aşamasına geçilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve sistemin gelişimi için gerekli önerilerle desteklenmiştir.
In this Master thesis consisting of four main parts, firstly the strategic management philosophy and the main strategic management tools are observed, evaluated. Then, the Balanced Scorecard’s basic elements (four main perspectives creating the Balanced Scorecard) are analyzed and the creation process of the Balanced Scorecard is described in a detailed manner. In the final stage, the application of all mentioned theoretical issues have been carried out in an actively operating ship management company and a new Balanced Scorecard system is designed. The needed initiatives are determined and the application of the system has been started. The results are evaluated and supported by suggestions required for the development of the system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Balanced Scorecard, Stratejik Yönetim, Gemi İşletmeciliği, Balanced Scorecard, Strategic Management, Ship Management
Alıntı