Religion As A Soft Power In International Relations

dc.contributor.advisor Gözaydın, İştar tr_TR
dc.contributor.author Taşkaya, Özgür tr_TR
dc.contributor.authorID 286607 tr_TR
dc.contributor.department Siyaset Çalışmaları tr_TR
dc.contributor.department Political Studies en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-03T13:33:45Z
dc.date.available 2017-01-03T13:33:45Z
dc.date.issued 2011
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011 en_US
dc.description.abstract Herhangi bir zor kullanmadan, sahip olunan ideallerin başkalarına benimsetilmesi ve başkalarının isteklerini biçimlendirme kabiliyeti olarak tanımlanabilecek yumuşak güç kavramı uluslararası ilişkiler disiplininde son yıllarda önemli bir popülarite kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki sert güç yaklaşımının yakın zamanlardaki başarısızlığı yumuşak güç kavramı üzerine yapılan çalışmalardaki artışa yeni bir ivme kazandırdı. Uluslararası ilişkiler disiplini bir başka konuda daha çoğalan çalışmalara tanık oldu; din konusunda. Birçok akademisyen dinin yaygın bir canlanma yaşadığını ve bunun insan hayatının birçok alanında önemli yankılara yol açmakta olduğunu belirttiler. Fakat, oldukça az sayıdaki çalışma yumuşak güç kavramı ile dini bir arada ele aldı. Bundan dolayı bu çalışma bahsi geçen alandaki eksikliği gidererek uluslararası ilişkiler disiplinine katkıda bulunmaya yönelik bir adım olarak görülmelidir. Böylece, bu çalışma dinin uluslararası ilişkilerde yumuşak güç kaynağı oluşturabildiğini iddia eden çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Dinsel yumuşak gücün farklılığı onun herhangi bir şekilde zora başvurmadan din yoluyla başkalarını cezbedebilmek veya yanına çekebilmekten kaynaklanıyor. Bu nedenle, dinsel yumuşak güç din yoluyla edinilen iyi bir imaja sahip olmak ile yakından alakalıdır. Bu çalışma devletler ve devlet dışı aktörler tarafından dinsel yumuşak gücün nasıl elde edilip kullanıldığını analiz etmektedir. Bu aktörler dini çekici bir biçimde kullanarak diğerlerinin kalbini ve aklını kazanma kabiliyetine sahiptirler. tr_TR
dc.description.abstract The concept of soft power, defined as the ability to get others, without any force, to admire your ideals and shape their preferences, has in recent years become fairly popular in the discipline of international relations. The recent failure of the hard power approach used by the United States of America in the Middle East has added to the proliferation studies on the concept of soft power. The discipline of international relations has witnessed recent proliferation of significant studies on another topic, religion. It has been noted by many scholars that there has been a widespread resurgence of religion and the resurgence has been stimulating significant repercussion in various ways in many aspects of human life. However, only a few studies have tried to combine the concept of soft power and religion. Therefore, this study should be seen as a step to contribute to the discipline of International Relations by making up this deficiency. In this way, it contributes to the body of works which claim that religion can be a source of soft power in international relations. The distinctiveness of religious soft power results from the fact that it attracts and/or co-opts others by means of religion without appealing to coercion. Therefore, religious soft power is closely related to possession of a good and attractive image through the use of religion. This study analyzes how religious soft power is acquired and wielded by states and non-state actors. These actors have the ability to win the hearts and minds of others through the use of religion in an attractive manner. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12511
dc.language.iso en
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Din tr_TR
dc.subject Siyasal Bilimler tr_TR
dc.subject Uluslararası İlişkiler tr_TR
dc.subject Uluslararası güç tr_TR
dc.subject Uluslararası ilişkiler tr_TR
dc.subject Uluslararası politika tr_TR
dc.subject Yumuşak güç tr_TR
dc.subject Religion en_US
dc.subject Political Science en_US
dc.subject International Relations en_US
dc.subject International power en_US
dc.subject International relations en_US
dc.subject International policy en_US
dc.subject Soft power en_US
dc.title Religion As A Soft Power In International Relations en_US
dc.title.alternative Uluslararası İlişkilerde Yumuşak Güç Olarak Din tr_TR
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
419081012.pdf
Boyut:
786.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama