Sigortacılık Sektöründe Risk Analizi: Veri Madenciliği Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-17
Yazarlar
Muslu, Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sigortacılık sektörü hasar ihbar verilerinden sahtekarlık risklerinin belirlenmesi üzerine bir veri madenciliği uygulaması yapılmıştır. Bu amaçla veri tabanlarında bilgi keşfinin işleminin bir adımı olan veri madenciliği disiplini ve bu disipline ait yaklaşımlar incelenmiştir. Uygulamada veri madenciliği yaklaşımlarından sınıflandırma algoritması kullanılmasına karar verilmiştir. Veri çıkarımı için karar ağacı yönteminden faydalanılmıştır. Bu amaçla sigorta şirketi hasar ihbar verileri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda nitelikler ve hedef değer belirlenmiştir. Belirlenen nitelikler ulaştıkları hedef değerine sınıflandırılmış ve düzensizlik ölçüleri hesaplanarak anahtar veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilerek sektör için risk maddesi oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Risk oluşturduğuna karar verilen maddeler üzerinden sigortacılık sektöründe risk analizi uygulaması geliştirilmiştir.
In this study, data mining application is developed for the determination risks of claim data which are reached from insurance sector. For this purpose, the study includes data mining discipline and concerning to discipline’s approaches which is one of the steps of knowledge discovering in databases. According to the data mining approach’s, it is decided to use classification algorithm. Decision tree which is one of the classification algorithm methods, is used for data mining. Target value and attribute values are determined from the consequences of insurance company claim data’s researches. Determined attribute values are classified according to their target value. Disorder measurements of attribute values are calculated for obtaining key data. Key data are determined that if they are risk factors or not for the sector by risk analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Veri Madenciliği, Karar Ağaçları, Sigortacılık, Mining, Decision Tree, Insurance Sector
Alıntı