Almanya ve Türkiye bina enerji sertifikasyon sistemlerinin karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-01-24
Yazarlar
Can, Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bugün, binalar, dünya birincil enerji tüketiminin %40' ını oluşturarak, küresel CO2 emisyonunun üçte birinden sorumludur ve binaların enerji tüketimi ile ilgili planlama ve kontrol sistemlerinin oluşturulması ile enerji tüketimi büyük ölçüde azaltılabilir. Bu amaçla, dünyada, enerji verimliliği ile ilgili hazırlanan yasal düzenlemelerle ülkelerin kendi enerji ihtiyaçlarına ve iklimlerine uygun mevzuatlar yayınlanarak binalarda enerji verimliliğinin planlaması ve kontrolü sağlanmaktadır.Bu adım Avrupa Birliği ülkelerinde 2002 yılında Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) ile hayata geçirilmiştir. Bu direktife göre, Avrupa Birliği ülkeleri, EPBD çatısı altında kendi ihtiyaçlarına ve iklim koşullarına uygun sertifika sistemlerini geliştirmeye devam etmektedirler.Türkiye' de de, Avrupa Birliği yasaları uyum sürecinde, binaların enerji performansı direktifi kapsamında, 2008 yılında `Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği' yayınlanmış ve bu yönetmeliğin öngördüğü binalara enerji kimliği verilmesinde kullanılacak ulusal hesaplama yöntemi, BEP-TR hazırlanmıştır.Bu çalışma kapsamında, Türkiye ile Almanya' nın enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları ve sertifikasyon sistemleri, araştırmanın Almanya ve Türkiye' de yapılmasıyla incelenmiştir. Bu inceleme, Almanya'da, bina enerji performansı hesaplama yöntemi olarak kullanılan DIN 18599 ile Türkiye' de kullanılan BEP-TR' nin, bina enerji performansını etkileyen parametreler ve kullanılan yazılımlar bakımından karşılaştırılması ile yapılmıştır.Bu karşılaştırma ile enerji verimliliği çalışmalarını Avrupa Birliği' nin yayınlamış olduğu EPBD çatısı altında gerçekleştiren Almanya ve Türkiye' nin bina enerji performansı hesaplama yöntemlerinin uygulama ve kullanım bakımından farklılıklarını tespit etmek ve bu tespitler ışığında Avrupa ülkelerinde de halen üzerinde çalışılan sertifikasyon sistemlerinin ve ülkemizde de geliştirilmekte olan BEP-TR' nin sorunları için çözüm üretebilmek amaçlanmıştır.
Today, the buildings are responsible for one third of global CO2 emissions by creating the world's 40% primary energy consumption and by planning and controlling systems of energy consumption of buildings, energy consumption can be greatly reduced. To achieve this aim, the planning and controlling of energy efficiency in buildings are provided by preparing legal settings and regulations in accordance to individual energy demands and climatic conditions of the countries in the world.This step was implemented in European Union countries with Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) in 2002. According to this directive, European Union countries are being created their own certification systems in accordance to their energy demands and climatic conditions under the umbrella document EPBD.In Turkey, under the EPBD, 'Energy Performance of Buildings Regulation' was published in 2008 and the national calculation method BEP-TR was created which was required by this regulation and used for creating building energy certification.In the scope of this study, the works of building energy efficiency and certification systems of Turkey and Germany were investigated by making the research in both two countries. This investigation was done by comparing the software and parameters which are affecting the building energy performance of German building energy performance calculation methodology DIN 18599 and Turkish methodology BEP-TR.By this comparison, finding the differences between German and Turkish building energy certification systems and due to these differences, producing solutions about the certification systems which are still being studied in the European countries are aimed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Bina bilgisi , Building information , Bina tasarımı, Enerji, Enerji tasarrufu, Enerji tüketimi, Enerji verimliliği, Enerji yasaları, Energy laws, Energy efficiency, Energy consumption, Energy saving, Energy, Building design
Alıntı