Uluslararası İnşaat Projelerinde Katkı Payının Bulanık Mantık İle Modellenmesi

dc.contributor.advisor Tatar, Gül Polat tr_TR
dc.contributor.author Genç, Abdulkadir tr_TR
dc.contributor.authorID 423557 tr_TR
dc.contributor.department Yapı İşletmesi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 12.02.2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-10T11:33:20Z
dc.date.available 2015-07-10T11:33:20Z
dc.date.issued 06.01.2013 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract İnşaat sektöründe teklif hazırlama süreci, yapım maliyetlerinin hesaplanması ve devamında teklif verilen proje için en uygun katkı payı miktarının eklenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Genel olarak katkı payı miktarı, inşaat projesinin dolaysız maliyetleri ve dolaylı maliyetleri toplamının belirli bir yüzdesi olarak teklif fiyatına eklenen; genel giderler, kar oranı ve risk payını içeren tutar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Türk yüklenici inşaat firmalarının uluslararası inşaat projelerinde vermiş oldukları tekliflerde yer alan katkı payı miktarını belirlemelerinde etkili olan faktörlerin analiz edilmesi ve bu kapsamda matematiksel bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan detaylı literatür araştırması sonucunda katkı payının belirlenmesi esnasında firmalar tarafından göz önüne alınan 61 adet faktör belirlenmiş ve bu faktörler beş farklı grupta ele alınmıştır. Belirlenen faktör grupları kullanılarak hazırlanan anket çalışması, yurt dışında yüklenicilik yapan Türk inşaat firmalarına gönderilmiş ve 13 farklı ülkeden 39 adet proje için veri toplanmıştır. Anketlerden elde edilen verilere ilk aşamada güvenilirlik analizi uygulanmış ve veri setinin tutarlılığı test edilmiştir. Daha sonra sıralama ve temel bileşen analizleri uygulanmış, böylece faktörlerin katkı payı üzerindeki etkileri hem faktör bazında hem de grup bazında ortaya koyulmuştur. Çoklu regresyon analizi yardımıyla bağımlı değişken olan katkı payı miktarının bağımsız değişkenler olan faktör gruplarına bağlı olarak hangi oranda şekillendiği incelenmiştir. Son olarak bulanık mantık yaklaşımıyla katkı payı miktarını, toplam inşaat yapım maliyeti üzerinden yüzdesel olarak belirleyen matematiksel bir model geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In construction sector, the process of preparing bid price is comprised of estimation of construction costs and addition of appropriate amount of bid mark-up for that project afterwards. Generally a bid mark-up consists of general overhead, profit and contingency, and it is determined as a percentage of sum of direct costs and indirect costs of the project. The aim of this thesis study is to identify the importance levels of the factors that may affect mark-up size in bid prices of Turkish construction companies for international construction projects and also investigate whether a contractor company’s bid mark-up estimation can be accurately modeled. As a result of a detailed literature review, 61 different factors were found which the companies took into account when determining of bid mark-up and these factors were categorized into five groups. Having identified and categorized these factors, a questionnaire was designed and data of 39 construction projects from 13 countries were collected for evaluation of afore mentioned factors. Firstly, reliability analysis was performed on the survey data and consistency of the data set was tested. Then, ranking and principal component analyses were applied, so that effects of the factors on bid mark-up were exposed on the basis of both factor and group. With the help of multiple regression analysis, the effects of different factor groups on bid mark-up was examined. Lastly, a model with fuzzy logic approach was developed which estimates the bid mark-up as a percentage of total construction building cost. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7289
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Teklif fiyatı tr_TR
dc.subject Katkı payı miktarı tr_TR
dc.subject Bulanık mantık tr_TR
dc.subject Teklif süreci tr_TR
dc.subject Bid price en_US
dc.subject Bid mark-up en_US
dc.subject Fuzzy logic en_US
dc.subject Bidding process en_US
dc.title Uluslararası İnşaat Projelerinde Katkı Payının Bulanık Mantık İle Modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Fuzzy Logic Approach For The Modeling Of Bid Mark-Up For international Projects en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12295.pdf
Boyut:
2.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama