Betonarme Binalarda Kullanılan Temel Kaba İnşaat Malzemeleri Piyasa Fiyatlarının Zamana Dayalı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şenalp, Mustafa Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, betonarme bir binada kullanılan temel kaba inşaat malzemelerinin piyasa fiyatları zamana dayalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler Mart 2001 ile Mart 2004 arasını kapsamakta olup toptan eşya fiyatları endeksi ve dolar kurları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak kaba inşaat malzeme maliyeti literatür araştırması ve birtakım kabuller yapılarak toplam inşaat maliyeti cinsinden formülize edilmiştir. Sonraki aşamada incelenecek malzemelerin piyasa fiyatlarıyla ilgili bilgiler, firmalardan temin edilmiştir. Bu birim fiyatlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiç fiyatlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonraki aşamada ise herbir malzemede dönemsel olarak gerçekleşen nominal ve reel değişim oranları tespit edilmiştir. Malzeme ölçeğinde gerçekleşen nominal ve reel değişim oranları tespit edildikten sonra geçen 3 yıl boyunca kaba inşaat malzeme maliyetinin değişim oranları belirlenmiştir. Elde edilen fiyatlar, örnek bir 5 katlı binada uygulanmış ve kaba inşaat malzeme maliyeti tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. En son aşamada ise elde edilmiş olan formülasyon kullanılarak, toplam inşaat maliyeti tahmin edilmiştir.
In this study the market prices of the main building materials used in a reinforced concrete building have been analyzed. The analyses comprise the period between March 2001 and March 2004; based on the wholesale price index and US dollar currency rate. First of all the cost of main building materials was formulated in terms of whole cost of building after the research study was performed and necessary assumptions were made. Second of all the market prices of the materials were supplied from the related companies. These prices were compared with the unit prices issued by Ministry of Public Works and Housing. In the next stage the nominal and real variation rates that occurred in the market price of each material were calculated. After the nominal and real variations were specified in materialwise, the variation rate of the R.C. works through the 3 years have been computed after the cost of main building materials was specified in a sample 5 storey R.C. building. Later on the figures were evaluated. In the last section utilizing the formula set forth in the previous section, the whole cost of building was forecasted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Maliyet, Piyasa Fiyatları, Bayındırlık Rayiç Fiyatları, Cost, Market Prices, Inflatıon
Alıntı