Bağlama Çalgısında Ses Tablasının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Coşgun, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tez, Türk Halk çalgıları 'ndan olan bağlamanın ses tablasının incelenmesi ile ilgilidir. Bu tezimizi hazırlamaktaki amacımız, bağlamanın sesinin hangi ölçülerde güzel leşeceğini ve ne yükseklikte olabileceğini anlatmak, bu yolda yaptığımız araştırmalarımızın sonucunu ortaya koymaktır. Bu nedenle ses tablası ile ilgili bütün -fonksiyonlar incelenmiştir.
This thesis covers the study on the sound table of Baglama. Ths aim or this thesis is, to tell how its zzund zi.r. be improved and what its pitch can be and as a reSw-.lt to exhibit what our has reached. Due to these reasons, the -functions c-f thi scur-d tebls have been examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
Anahtar kelimeler
Müzik, Bağlama, Müzik aletleri, Ses tablası, Music, Bağlama, Musical instruments, Sound plate
Alıntı