Luck, Equality And Justice In Rawls’ Theory

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Selçuk, Ekin Kadir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
John Rawls 1971 senesinde en ünlü eseri Bir Adalet Teorisi'ni yayınladı ve siyaset felsefesinde akademik tartışmaları kökünden değiştirdi. Plato'dan beri en önemli konulardan biri olarak gözüken adalet sorusunu iki yüzyıl aradan sonra yeniden siyaset teorisindeki tartşmaların merkezine taşıdı. Rawls, bir toplumda adaletin, özgürlük ve eşitlik ilkelerinin dengeli bir dağılımıyla sağlanabileceğine inandı. Eşitlikten hiçbir zaman saf, katı bir eşitlikçiliği anlamadı. Eşitsizliklerden toplumun en fakir grubu da yararlanıyorsa, onlara izin verilmeliydi. O, topluluk üyeleri arasında sınırlı bir zenginlik farkını ve en yüksek mevkilere gelme konusunda üyelerin mümkün olduğunca eşit şartlara sahip olması gerektiğini savundu. Onun asıl amacı, hakların, malların, hizmetlerin ve mülklerin toplumdaki bireyler arasında bölümünde doğal ve sosyal şansın rolünü önlemekti. Pekiyi başarılı oldu mu? Onun adalet ilkeleri şansın rolünü önledi mi? Nozick, Rawls'tan farklı düşünüp minimal bir devleti savunurken, Otsuka ve Dworkin vatandaşların temel özgürlüklerini sınırlamadan eşit bir toplum için farklı teoriler ileri sürdüler. Ben bu çalışmada, Dworkin'in engelliliğe ve yeteneklerdeki farklara karşı sigorta pazarları ve eşit açık arttırmalardan oluşan kaynakların eşitliği önerisinin, Rawls'un zenginliğin dağılımı konusunda keyfiyetin rolünü önleme çabası için daha iyi bir yol olduğunu göstermeye çalışıyorum. Anahtar Kelimeler: Rawls, Şans, Eşitlik
John Rawls published his most famous work, A Theory of Justice, in 1971 and changed academic discussions fundamentally in political philosophy. He brought question of justice into the center of debates in political theory after two centuries, which had been one of the most important issues since Plato. Rawls believed that justice could be achieved in a society with a proper balance between liberty and equality. He never understood equality as a pure strict egalitarianism. When the poorest members of society also are utilized from inequalities, they should be permitted. He defended limited differences in wealth between members of community and conditions and possibilities for rising top positions should be as equal as possible. His main aim was to prevent role of social and natural luck in division of rights, goods, services and property among individuals in society. Then, was he successful? Could his principles of justice achieve to prevent role of luck? When Nozick did not agree with Rawls and defended a minimal state, Otsuka and Dworkin asserted different theories for an equal society without limiting basic liberties of citizens. In that work, I try to show that Dworkin?s theory which offers an equality of resources by insurance markets against disability and differences in abilities and equal auction models presents a better way than Rawls? two principles in preventing role of arbitrariness for distribution of wealth between citizens. Keywords: Rawls, Luck, Equality
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Siyasal Bilimler, Adale, Eşitlik, John Rawls, Siyaset felsefesi, Şans başarısı, Political Science, Justice, Equality, John Rawls, Political philosophy, Chance success
Alıntı