Azerbaycan Kamu Yatırım Projelerinin Ve Türk Müteahhit Firmalarının Azerbaycandaki Durumunun Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yakubov, Rustam
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
AZERBAYCAN KAMU YATIRIM PROJELERİNİN VE TÜRK MÜTEAHHİT FİRMALARININ AZERBAYCANDAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATİON OF THE PUBLİC INVESTMENT PROJECTS AND TURKİSH CONTRACTORS POSİTİON İN AZERBAİJAN
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Kamu Yatırım Projeleri, Uluslararası Yatırım ve Kalkınma Kuruluşları, Ekonomi, Yatırım, Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, Public Investment Project, International Development and Investment Institutes, Economy, Investment, Economical Relationships Between Turkey and Azerbaijan
Alıntı