Bağlamada mızrap tekniğinin öğretiminde icrayı kolaylaştırıcı unsurlar

thumbnail.default.alt
Tarih
2006
Yazarlar
Karacan, Naile
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bağlamada mızrap tekniklerinin öğretiminde icrayı kolaylaştırıcı unsurlar başlıklı tezimizin amacı, tüm mızrap tekniklerinin öğretilmesiyle, diğer çalgılar gibi, bağlama öğretiminin çok daha kısa sürede ve daha doğru biçimde sağlanacağını kanıtlamaktır. Bu yöntemle icrada kolaylık sağlanacağım düşüncesi ile yola çıkılmıştır. Tezimizde, önce bağlamanın tarihsel süreçte geçirdiği evrimler, çalma teknikleri, düzenler ve bu düzenlerin özellikleri alt başlıklar halinde belirtilmiş, örnek olarak kullanılmış ve kullanılmakta olan mızrap teknikleri verilmiş ve bunları incelerken de günümüz ustaların görüşleri alınarak örneklendirilmiştir. Tezimiz başlıca dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, sırasıyla Giriş, Bağlama hakkında genel bilgiler, Bağlamada mızrap tekniğinin öğretilmesi ile icrayı kolaylaştırıcı unsurlar, bağlamada icra teknikleri, sonuç ve öneriler ve kaynaklar başlıklarım taşımaktadır. Ayrıca sağ el davranışları, mızrap vuruş teknikleri; sol el davranışları ise, parmak vurma, tel çekme, tel gerdirme, vibrato, bağ, glissando, tremola, trill gibi teknik adlandırılmalarla tanımlanmıştır. İcracımn sahne ve dinleyici ile kurduğu iletişim ve bunun sonuçlan incelenmiş, ritim, melodi, armoni, tını ve sözlerin birleşimi ile sanatçının sahne performansındaki hareket bütünlüğüne açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bütün bunların sonucunda, öneriler getirilip bu teknikleri öğrenmenin bağlamada ileri icracı olmanın mümkün olacağı kanısını ve çok zorlanmadan hedefe ulaşabileceğimiz gerçeğini vurgulanmış ve bağlama çalmayı öğrenenlerin mızrap tekniklerinin pratikliği sayesinde hem doğru hem de çok daha kısa zaman içinde bu beceriyi elde edebilecekleri savunulmuştur.
The purpose of this thesis is to prove, as it is in all other similar musical instruments that learning to play the bağlama will be easier and in a more correct form as well as comparatively in a shorter time, by teaching all the plectrum techniques. We think that in this way, learning to play will be easier and more effective. In our thesis, first of all, the evolution and the plectrum techniques, types of accord and the particulars of these accords are taken in hand, and plectrum techniques that have been used in the past and at present, by giving concrete examples by the master of Turkish folk music. Our thesis is mainly consisted of 4 sections. These sections are introduction, general information about bağlama, teaching plectrum techniques as learning to play the bağlama and things that market he playing easier, playing techniques, conclusion and suggestions and sources. In our thesis, the movements of right hand are expressed as plectrum techniques and left hand movements are given the names such as finger tapping, string extending or string pulling, vibration, tremolo, trill, glissando. And also the communication that the musician should establish between himself and the audience and the outcome of this is discussed, then we have tried to clarify and emphasize on the musician's stage performance with the combination of rhythm, harmony and the words of the song. In conclusion, we emphasize that it is impossible or almost impossible to reach an advanced level without learning these techniques, and it is argued that those who are learning to play the bağlama will able to learn to play the instrument more easily and more correctly owing to the techniques mentioned
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
Anahtar kelimeler
Müzik, Music
Alıntı