Mekanın Yeniden Üretiminde Eksiklik Ve Devinim

dc.contributor.advisor Aydınlı, Semra tr_TR
dc.contributor.author Topal, Sinem tr_TR
dc.contributor.authorID 10021426 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-11-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:00:38Z
dc.date.available 2015-05-28T14:00:38Z
dc.date.issued 2013-12-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, toplumsal, bilimsel ve sanatsal gelişmelerle ilişkili olarak mekan üretiminin dinamikleri ve etkileşimler araştırılmaktadır. Bitmişlik, tamamlanmışlık tavrı; mimari tasarım disiplini üzerinden eksiklik ve devinim kavramlarıyla tartışmaya açılmaktadır. Bu bağlamda, devinim ve eksiklik kavramlarının mekanın yeniden üretiminde dinamo etkisinin irdelenmesi, tezin kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. - Mekanın yeniden üretimi sürecinde eksiklik ve devinim kavramlarının önemi nedir? - Eksiklik mükemmelliyet midir? Tezdeki yaklaşım, bu soruları sosyal, kültürel ve felsefi açılardan tartışmaktır. Bu tezin ana teması, ilişkili konuları eksiklik ve tasarım kavramları ekseninde ele alınmıştır. Mekanda devinimi tetikleyen dinamikler; ilişkisel düşünme, bellek, aktörler, dil, itici güç ve potansiyel olarak eksiklik, doğa, mekan ve eş zamanlılık olarak düşünülebilir. Bu bağlamda tezde eksiklik kavramına yoğunlaşılmıştır. Dengeli birliktelik sunan mekanın beraberinde getirdiği politik, tarihi, mimari, sosyal, kültürel alanlardaki bir çok soruna, eksikliklere, değişimlere, girişimlere ve dinamiklere dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Günümüz üretim dinamiklerinin de parçası olması; karşılaşmalara, ağ ilişkilerine zemin hazırlayan ve kentin tarihsel sürecinde bellekte bir yere sahip olmaları sebebiyle bazı örnekler ele alınmaktadır. Devinimi harekete geçirici güç hem bireydeki bilinçdışı arzuyu oluşturan eksiklik hissi hem de devinim potansiyeli barındıran kışkırtıcı tasarımdır. Yeni ilişkiler kurabilecek özellikteki bağlara sahip düzeneklerin, belirli çerçeve içerisinden yeni deneyimler ve mekanlar üretebilecek niteliğe sahip olması beklenir. Zihinsel, fiziksel ve toplumsal inşa süreçlerine çerçeve olanağını daha fazla sunan mekan tasarımının; özneyi kışkırtmasına ve kendiliğinden olana imkan vermesine ihtiyaç duyulur. Muğlaklık ve eksiklik hissiyle ortaya çıkan dinamiklere, mekanın devinimiyle oluşan ve kendiliğinden olan üretimlere; yeniden düşünme ve yeni olanı üretmede tasarımcının farkındalığı için işaret edilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, dynamics and interactions of reproduction of space are investigated in association with social, scientific and artistic developments. The notion of completeness, perfectness are opened up for discussion over architectural design discipline with the notions of lack and motion. In this context, dynamo effect of lack and motion notions? examination in reproduction is aimed to establish the theoretical framework of the thesis. - What is the importance of lack and motion in reproduction of space process? - Is lack the perfection? Thesis? approach is creating the discussions from social, cultural and philosophical aspects. Dynamics which are triggered by motion can be considered as; relationality, memory, actors, language dynamo and potential of lack, nature, space and concurrent time. In this context that study focuses on lack notion. The aim is taking attention on deficiencies, changes, initiatives, dynamics and problems in political, historical, architectural, social, cultural areas which belong to well-balanced spaces. Some examples are discussed according to being a part of the production dynamics in these days, having a place in the process of the city s historical memory and preparing the ground for the network relations and encounters. Incentive power of motion are lack established desire in the individual unconscious and lack consisting design that hosts of motion potential. Space design, which offers more opportunity to frame mental, physical and social construction processes, may be needed to provoke the subject and allow for being spontaneously. Text points design extents with space motion and spontaneousity for re-thinking and awareness of designer. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3475
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Eksiklik tr_TR
dc.subject Devinim tr_TR
dc.subject Dinamo tr_TR
dc.subject Gerçeklik tr_TR
dc.subject Deneyim tr_TR
dc.subject Lack en_US
dc.subject Motion en_US
dc.subject Dynamo en_US
dc.subject Reality en_US
dc.subject Experience en_US
dc.title Mekanın Yeniden Üretiminde Eksiklik Ve Devinim tr_TR
dc.title.alternative Lack And Motion In Reproduction Of Space en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14116.pdf
Boyut:
5.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama