Hidroksil son grupları içeren polibutadien prepolimerlerinin tetraetil ortosilikat ile çapraz bağlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
1990
Yazarlar
Turan, Ergün
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
Anahtar kelimeler
Kimya, Polibütadien, Polimerler, Tetraetil ortosilikat, Çapraz bağlama, Chemistry, Polybutadiene, Polymers, Tetraethylorthosilicate, Cross linking
Alıntı