Temsil Ortamlarının Düşünülemeyen Mekanları

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-15
Yazarlar
Avanoğlu, Emine Bahar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez, mimari tasarım için vazgeçilmez olduğu düşünülen bir hassasiyetin kazandırılmasının bilgisini üretir. Bilgisi üretilen bu hassasiyet, mimari tasarım sürecinde, temsil ortamlarının düşünülemeyen mekanlarının yaşatılarak, tasarımların, bir insan gibi karşılık verme, diyalog kurma yetisi ile donatılmasıdır. Bahsedilen, bir tasarımın, temsil ortamlarının düşünülemeyen mekanlarının yaşatılarak, karşılık verme yetisi ile donatılması, aynı zamanda, eksikliğin ve açık bir yapının oluşturulmasının da bir araştırmasıdır. Bu araştırma, temsil ortamlarının, 1/1 ölçekli kendisinden başka bir yapının temsili olması ile aynı zamanda bu yapıdan bağımsız bir şekilde oluştuğu kendi maddesi arasındaki gerilim ile ilgilidir. Temsil ortamlarının hepsinin bu gerilime kendiliğinden sahip oldukları görülmüştür. Ancak olası ilişkilerin doğurulması için, temsil ortamlarının sahip olduğu bu gerilime objektif bir varlık verilmesi gerektiği fark edilmiştir. Bu durumun, kendisinden başka bir yere yerleştirilemeyen, bu sebeple dil-mekan işlemsel tablosunu bozan, düşünülemeyen mekanlar ile gerçekleştiği düşünülmüştür. Yanal ilişkiler ile çoklu odakların bulunduğu düşünülemeyen mekanların, dikkat dağıttığı görülür. Bu tezdeki denemelerde, temsil ortamlarının kendiliğinden sahip oldukları düşünülemeyen mekanlarının, aktarılabilirlikleri ve transpoze(pozisyondan öte) edilebilirlikleri ile canlandırıldığı ve açık bütüne doğru eksiklik yaratıldığı görülür. Temsil ortamının düşünülemeyen mekanları, bakış ile geri bakışın karşılaşması olarak, tasarımı, bir insan gibi, karşılık verme yetisi ile donatırlar. Mimari tasarım sürecinde bir diyalog oluşumu görülebilir. Tezdeki çalışmaların içlerinde barındırdığı, ‘x-marketi’ adlı aktarılma üzerine kurulu bir mimarlık alışverişin gerçekleştiği market tasarımı, bu tezden sonraki çalışmaların başlangıcı olabilecek bir mimarlık düşün üdür. Bu tez, bir çok odağın aynı anda yan yana birliktelikler oluşturması ile oluşan bu bütünün, yanal ilişkilerin var oluşu üzerinde ısrar ile ele alınmasının bir denemesidir.
The quest in this thesis is related with the tension emerging between the two qualities of the realms of representation: realm of representation being a tool for describing a 1/1 scaled superior structure and the realm of representation’s own self-entity independent from the represented structure. The necessity of assigning the tension possessed by the realms of representation an objective existence has been found important. This assignment of objective existence can be made by unthinkable spaces, which cannot be placed anywhereelse other than their own spaces, destroying the language-space processing table. In unthinkable spaces, one can see several focuses creating transversal relation and consequently favouring distraction. It has been observed that unthinkable spaces also are put in movement by the act of transposing, and that with this act of transposing, an open whole could be reached. The unthinkable spaces of the realm of representation, as the encounter of the looking and the looking back, invest architectural designs with the ability to look at the people in turn as if they are also human beings. The becoming of a dialog through the process of design can be observed. This is a sensitivity thought to be indispensable for architectural design. ‘x-market’, an architecture market design based on this sensitivity could be regarded as a proposal of assigning an objective existence to the tension of the realms of representation.This thesis, proposes to assign an objective existence to the tension of the realms of representation by oneiric pragmatism reviving the unthinkable spaces of representation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Temsil ortamları, Düşünülemeyen mekanlar, Eksiklik, Karşılaşma, Geri bakış, Eşdeğerlik, x, Pazar, The realm of representation, Unthinkable Spaces, Incompleteness, Encounter, Equivalence, x, Market
Alıntı