Silisyum Oksit Nano Tozları Ve Karbon Nanotüpleri İle Güçlendirilmiş Poliürethan Kompozisyonunun Akustik Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-11-27
Yazarlar
Yıldırım, Kemal Baran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu tez kapsamında gözenekli tipte (P-tip) ve küre şeklinde (S-tip) nano-silika tozlarının, karbon nanotüplerin ve bunların birbirleri ile karışımının poliüretan kompozisyonuna katılması ve oluşturulan köpük numunelerin akustik özellikleri incelenmiştir. Bu tez çalışmasında özellikle silisyum oksit nano tozları ve karbon nanotüpler ile güçlendirilmiş poliüretan kompozisyonunun akustik özellikleri araştırılmış olup, kütlece oranı % 2'yi geçmeyecek şekilde farklı oranlara sahip 40'dan fazla numunenin birbirleri ile kıyaslanarak en iyi akustik özelliklere  sahip olanları tespit edilmeye çalışılmıştır.  Tez kapsamında ses sönümleme kaybına ilaveten ses absorpsiyon katsayısı da araştırılmıştır. 40'a yakın farklı oranlarda numuneler üretilmiş ayrıca nano-silika ve karbon nanotüplerin birbirleri ile farklı oranlarda karıştırılması sağlanarak en iyi akustik özelliklere sahip malzemeye ulaşılmaya çalışılmıştır. Kütlece %1'e kadar farklı oranlarda karbon nanotüp eklenmiş numuneler içinde yapılmış deneylerde en iyi sonuca kütlece %0.2 karbon nanotüp eklenmiş poliüretan numunesinde ulaşılmıştır. Birbirleri ile yapılan kombinasyonlar içerisinde de kütlece %0.2 karbon nanotüp ve %1 p-tip nano-silika katılmış numunenin en iyi akustik değere sahip olduğu görülmüştür.
In this thesis, in order to enhance acoustic properties of polyurethane foam, small amount of carbon-nanotubes and silicon oxide nanopowders were added to the polyol-isocyanate composition. In this thesis, acoustic properties of added small amount of carbon-nanotubes and silicon oxide nanopowders (S-type, P-Type) to the polyurethane composition were determined. By adding CNTs and/or nano-silica in the form of powder or liquid at different concentrations up to 2% within the PU composition to improve the sound absorption were investigated in the frequency range up to 6400 Hz. In this thesis, both CNTs and nano-silica (SiO2) particles were added with different quantities to the isocyante-polyol composition. The properties, especially the sound absorption, were studied for all the prepared samples and results were investigated to come up with the best nanocomposites that can be applied for sound absorption application at the desired operating frequency.   The results of sound transmission loss and absorption coefficient were determined and compared. As expected, it was found that most of samples were either good in STL or good in absorption. However, some combinations can achieve a balance of performance in both categories.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
akustik, ses, sönümleme, köpük, nano-tüp, karbon nanotüp, knt, silika, silisyum, nano parçacık, yalıtım, kompozit, ses sönümleme katsayısı, acoustic, sound, tranmission, loss, foam, carbon, silicon oxide, reinforce, polyurethane, nano-silica, kompozit, sound absorption coefficient
Alıntı