Oteldeğerleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Tınaz, Onur Fuat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, “Uluslararası Değerleme Standartları (UDES)”na göre “özel nitelikli ticari mülkler” sınıfında irdelenen konaklama tesislerinin değerlemesi konusu ele alınmıştır. Öncelikle konaklama kavramı, konaklama tesisleri, değer kavramı ve tipleri ile gayrimenkul değerleme işleminin ayrıntıları incelenerek UDES’e göre otel değerlemesi anlatılmıştır. Konaklama tesislerini diğer gayrimenkullerden ayıran özellikleri işletilen gayrimenkuller olmaları, alternatif kullanım alanlarının kısıtlı olması, nakit akışlarının ekonomik ve sosyal etkenlerden etkilenebilir olması, ekipman ve mobilya gibi yüksek maliyet gerektiren bileşenlerinin olmalarıdır. Buna göre bu tür mülklerin değerlemesi diğer mülklere göre daha farklı yöntemler ve veriler kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmada bu yöntemlere değinilerek bir örnek üzerinde otel değerlemesi yapılmıştır.
In this study, valuation of hotels-that are categorized as “specialised trading property” in “International Valuation Standards (IVS)”- was analyzed. Topics of accommodation, hotels, value and types of value was analyzed and hotel valuation was explained according to IVS. Hotels are different from other types of real estate, because; they are operated; their alternative usage are limited; their cash flow are sensitive to economic and social factors and they have high-cost components like FF&E. So, valuation of hotels is different from other types of real estate, because; different techniques and information are used in hotel valuation process. In this study, hotel valuation techniques was explained with a given example.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Gayrimenkul, taşınmaz, otel, özel nitelikli ticari mülk, değer, değerleme, gayrimenkul değerleme, otel değerleme, şirket değerleme, Real estate, property, hotel, specialised trading property” value, valuation, real estate valuation, hotel valuation, business valuation
Alıntı