1-4-metilfenil-1h-pirol Ve 2,2-dımetil-3,4-propilendioksi Tiyofen’nin Elektropolimerizasyonu Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gençtürk, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 1-4-Metilfenil-1H-Pirol (MPP) ve 2,2-Dimetilpropilendioksitiyofen (ProDOT-Me2) monomerleri karbon fiber mikro elektrot üzerine döngülü voltametri yardımıyla farklı polimerizasyon koşullarında (farklı tarama hızı, yükü, destek elektrolit ve çözücü) kaplanmıştır. Polimerleşmenin gerçekleştiği koşul polimerin niteliğini etkileyen önemli parametrelerden biridir. Oluşan kaplamaların karakterizasyonu, spektroelektrokimyasal ölçümleri ve elektriksel empedans ölçümleri araştırılmıştır. Oluşan kaplamaların morfolojik görüntüsünden PProDOT-Me2 polimerinin gözenekli yapıda olduğu, PMPP polimerinin karbon fiber yüzeyini tam olarak kaplanmadığı gözlenmektedir.
In this study, 1-4-Methylphenyl-1H-Pyrrole (MPP) and 2,2-Dimethyl-3,4- propylenedioxythiophene (ProDOT-Me2) monomers polymerized onto the carbon fiber microelectrode with a cyclic voltametry in different conditions such as different scan rate, charges, electrolyte and solvent which is influence quality of the coating. And their characterization, spectroelectrochemistry measurement and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were investigated. Morfology of the coated carbon fiber shows that carbon fiber micro electrode was covered with the ProDOT-Me2 and porous structure was obtained. But for PMPP was not covered perfectly on CFME.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
İletken polimerler, 1-4-Metilfenil-1H-Pirol, 2, 2-Dimetil-3, 4-propilen dioxythiophene, Conducting Polymer, 1-4-Methylphenyl-1H-Pyrrole, 2, 2-Dimethyl-3, 4-propilendioxythiophene
Alıntı