İstanbul Şehir Çevriminin Abd Ve Avrupa Test Çevrimleri İle Emisyon Faktörleri Ve Yakıt Tüketimi Açısından Deneysel Olarak Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-25
Yazarlar
Öztürk, Hasan Ali Taha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’deki otomobil parkını temsil eden bir örneklemin emisyon faktörleri ve yakıt tüketimi değerlerini elde etmek amacıyla İstanbul şehir çevrimi kullanılmıştır. Deneysel olarak elde edilen bu değerler, kullanım koşullarının emisyon faktörleri ve yakıt tüketimi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla, 30 adet otomobilin ABD ve Avrupa çevrimlerindeki test sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Testler İTÜ Otomotiv Teknoloji Araştırma Merkezi’ndeki (OTAM) egzoz emisyon laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Test edilen araçların adet dağılımları, Türkiye’deki otomobil parkını temsil edecek şekilde araçların emisyon sınıfları esas alınarak, örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Test sonuçları Avrupa, ABD ve İstanbul çevrimlerinin değerlerinin birbirinden oldukça farklı çıktığını göstermiş olup, bu da farklı kullanım koşullarının emisyon faktörleri ve yakıt tüketimini etkilediğini göstermektedir. Genelde Avrupa ve ABD test çevrimleri kirletici emisyonlar için araç tip onayı testlerinde kullanılmaktadır. İstanbul şehir çevrimi ise Türkiye’deki sera gazlarının emisyon envanterini tahmin etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle bu çevrim Türkiye’deki İstanbul gibi büyük şehirlerin bölgesel kullanım koşullarını temsil etmektedir. Bundan dolayı, ABD ve Avrupa test çevrimlerinden elde edilen ölçümler, İstanbul şehir çevrimi sonuçlarına göre farklı çıkmıştır. Kötüleşme katsayılarının belirlenmesi amacıyla, test sonuçları emisyon standartlarının limit değerleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, her emisyon sınıfı için standart sapmalar ve güvenilirlik belirlenerek, istatistiki olarak elde edilen sonuçlar için hata analizi hesaplamaları yapılmıştır.
In this study, Istanbul city cycle was used to obtain emission factors and fuel consumptions of a sample of passenger cars representing the vehicle fleet in Turkey. These experimentally obtained values were compared with the tests done on USA test cycle (FTP 75) and New European driving cycle (NEDC) for 30 passenger cars, to determining the effects of driving conditions on emission factors and fuel consumption. These tests were carried out in ITU OTAM exhaust emission laboratory within Istanbul Technical University. The grouping of the vehicles was determined by a sampling method which was based on the emissions categories, representing the passenger car fleet distribution in Turkey. The results of the tests, showed that the values of the emissions and fuel consumptions of European, USA and Istanbul cycles varied considerably from each other, indicating that different driving conditions effect emission factors and fuel consumption. In general European and USA test cycles are used for vehicle type approval tests for pollutant emissions. However Istanbul city cycle was aimed for the estimation of GHG emission inventory of Turkey. Therefore it represents the local driving conditions in big cities of Turkey such as Istanbul. Measurements obtained by USA and European cycles therefore do not match with the results obtained with Istanbul city cycle. Test results were compared with emission standard limits to observe the detoriation factors. Error analysis calculations were performed for the statistically obtained results by determining the standard deviations and reliability for each emission level of passenger cars.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Egzoz emisyon testi, İstanbul şehir çevrimi, ABD test çevrimi, Avrupa test çevrimi, Emisyon faktörü, Yakıt tüketimi, Exhaust emission test, Istanbul city cycle, USA test cycle, New European driving cycle, Emission factor, Fuel consumption
Alıntı