Plakların Sayısal Bir Yöntemle Elasto-plastik Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Gültop, Tekin
Tolun, Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada amaç, dört kenarı ankastre dikdörtgen ince plakların elastik ve elasto-plastik dinamik deplasmanlarının, değişik yükler altında Newmark Doğrusal İvme Metodu ile hesaplamaktır. İlk olarak, dikdörtgen plakların genel hareket denklemi Kirchhoff Plak Teorisi uygulanarak elde edildi ve plakın özdeğerleri ve özvektörleri sonlu farklar metodu kullanılarak hesaplandı. Daha sonra, plakın rijitlik matrisi ve kütle matrisi direkt rijitlik metoduyla oluşturuldu. Sonuçta, plakın rijitlik matrisi, kütle matrisi ve yük vektöründen oluşan sistemin hareket denklemi Newmark doğrusal ivme metodu ile çözüldü.
The aim of this study is to examine the elastic and elasto-plastic deflections of rectangular thin plates with clambed supported under various dynamic loads by Newmark’s linear acceleration method. Firstly, the general equation of motion of the rectangular plate has been derived by applying Kirchhoff’s Plate Theory and the eigenvalues and eigenvectors of the plate with clambed supported have been obtained using the finite difference method. Then the stiffness matrix and mass matrix of the plate was constructed by the direct stiffness method. Finally, the equation of motion of the system which consists of the stiffness matrix, the mass matrix, and the load vector has been solved using the Newmark’s linear acceleration method.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Plak, Elasto plastik, Newmark doğrusal ivme metodu, Titreşim, Sonlu farklar, Plate, Elasto-plastik, Newmark's linear acceleration method, Vibration, Finite difference
Alıntı