Doğal Taş Elemanlarının Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Yavuz, Hülya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada öncelikli olarak çevre bilincinin gelişmesi ve doğaya geri dönüşümünün başlamasıyla kullanım oranları artan doğal taşların oluşumları, özellikleri ve kullanım şekilleri incelenmiştir. Çalışmanın öncelikli amacı, üstün niteliklere sahip bu malzemelerin peyzaj mimarisinde yapı elemanı veya peyzaj öğesi olarak nasıl kullanılabileceği konusunda tasarımcı ve kullanıcıları aydınlatmaktır. Tekniğine uygun olarak, estetik ve fonksiyonelliği bir arada barındıran, uzun ömürlü doğal taş uygulamaları için gerekli teknik detaylar hakkında bilgi vermek ise araştırmaya konu olacak ikinci amaç olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde ise; peyzaj tasarımlarında doğal taşların kullanımının beton yapı malzemesi kullanımına göre avantajlarından bahsedilmiş, peyzaj düzenlemelerinde kullanımının yaygınlaştırılması için bazı önerilerde bulunulmuştur. Araştırma sürecinde yararlanılan bilimsel kaynaklara ek olarak kişisel deneyim ve tecrübelere yer verilmiştir. Bu bağlamda, çeşitli örnekler üzerinde taşların peyzaj düzenlemelerinde ki kullanım şekilleri incelenmiş, fonksiyonelliği ve estetiği bünyesinde birlikte barındıran tasarımlar için önerilerde bulunulmuştur.
In this study, primarily in the development of environmental awareness and increase of the reuse evaluated and formations, characteristics and usage patterns of the natural stones were examined. Primary purpose of the study is to enlight the designers and the users about the usage of these superior materials in landscape architecture or as a landscape structural element. The second purpose of the study is to provide technical information about these aesthetics, functional and long-lasting natural stone. In the final chapter of the research, advantages of the usage of natural stone in comparison to use of concrete has been expalined and emphisized and also suggestions have been given to increase the use of this material in landscape design applications. In addition to scientific resources, designers field experience took place in this study. In this context, several examples that use the natural stone in landscape has been examined, together with functionality and aesthetics suggestions has been made for the designs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Doğal taş, peyzaj tasarım ilkeleri, taş duvar, kaya bahçesi, japon bahçesi., Natural stone, landscape design principles, stone wall, rock garden, Japanese garden.
Alıntı