Yarım Düzlem Üzerine Oturan Fonksiyonel Derecelendirilmiş Bir Tabakanın Eksenel Simetrik Temas Problemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Adıyaman, Gökhan
Birinci, Ahmet
Turan, Muhittin
Kahya, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, yarım düzlem üzerine oturan ve üstten yayılı yükler ile bastırılan fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) bir tabakanın eksenel simetrik temas problemi elastisite teorisi ve sonlu elemanlar metoduna göre incelenmiştir. Polar koordinatlardaki denge denklemleri, bünye denklemleri ve şekil değiştirme-yer değiştirme bağıntılarına sınır şartları uygulanarak problem Henkel integral dönüşüm teknikleri kullanılarak analitik olarak çözülmüştür. Çalışmada, yayılı yükün uygulama genişliği ve malzeme özelliklerinin fonksiyonel değişiminin tabakada oluşacak gerilme dağılışlarına etkisi incelenmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçların sonlu elemanlar metodu kullanan ANSYS paket programından bulunan sonuçlarla uyumlu olduğu gösterilmiştir.
In this study, a contact problem of a functionally graded (FG) layer resting on a half plane and pressed with distributed load from the top was considered according to theory of elasticity and finite element method. The problem was solved analytically applying boundary conditions on equilibrium equations, constitutive equations and strain-displacement equations in polar coordinates by the help of Henkel integral transform techniques. The effect of distributed load amplitude and functional change of material properties on the distribution of stress in the layer. In addition, it is shown that the results obtained are agreed well with the results obtained from ANSYS which uses finite element method.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı