The Human Centric Lighting Concept: A Proposal For An Office Interior

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Köseli, Cennet Gökcen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
As people spend more time indoors, their contact with daylight decreases, and do not benefit sufficiently from daylight. Therefore, physical and psychological disorders occur in the human body. The international lighting standards consider only the visual effects of light; there is also non-visual effects of light which have been not enough placed in them. Considering this in lighting designs, a new lighting concept has been developed: Human Centric Lighting. In this study, the HCL concept has been explained, and how significant in people's lives. With the requirements of this concept, an office interior lighting design was implemented.
Gelişen teknolojiler ve iletişim çağıyla insanlar kapalı mekanlarda fazla zaman geçirip, günışığından yeterince yararlanamamaktadır. Bu sebeple, insan vücudunda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Uluslararası aydınlatma standartları ışığın görsel etkileri düşünülerek oluşturulmuştur. Fakat ışığın görsel olmayan etkileri de çok önemlidir. İç mekan aydınlatma tasarımlarında bu göz önünde bulundurularak, yeni bir aydınlatma konsepti geliştirilmiştir: İnsan Odaklı Aydınlatma. Bu aydınlatma konseptinde ışığın hem görsel, hem de görsel olmayan etkileri dikkate alınır ve kişinin ruh halini ve sağlığını olumlu etkileyecek aydınlatma tasarımları yapılır. Bu çalışmada 'İnsan Odaklı Aydınlatma' konsepti ve önemi anlatılmıştır. Bu konseptin gereksinimleri doğrultusunda, bir ofis iç mekanına aydınlatma tasarımı uygulanmıştır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Lighting, Lighting systems, Office buildings, Daylighting, Physological effects, Daylight, Design, Artificial lighting, Interior design, Aydınlatma, Aydınlatma sistemleri, Büro binaları, Doğal aydınlatma, Fizyolojik etkiler, Gün ışığı, Tasarım, Yapay aydınlatma, İç mekan tasarımı
Alıntı