Üniversite senatolarının Milli Birlik Komitesi'ne gönderdiği itiraz ve talep yazısı

thumbnail.default.alt
Tarih
1961-11-10
Yazarlar
Onar, Sıddık Sami
İnan, Mustafa
Uluöz, Mustafa
Yetkin, Suut Kemal
Fırat, Fehim
Şensoy, Naci
Kuran, Sait
Bayraktar, Kâzım
Ulutaş, İsmail
Akurgal, Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Özet
Dört üniversite senatosunun ve seçtiği temsilcilerin bir araya gelerek Milli Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığı'na sunmak üzere hazırladıkları metin. Metin, Milli Birlik Komitesi'nce çıkartılan ve üniversite hocalarının tasfiyesini mümkün kılan 114 sayılı kanuna yönelik bir itirazı dile getirmektedir. Bilindiği üzere 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası kurulan Milli Birlik Komitesi, kabul ettiği 114 sayılı kanun ile çeşitli üniversitelerden 147 akademisyeni, görevlerine bir daha dönmemek üzere üniversitelerden uzaklaştırmıştır. Tarihe "147ler" olarak geçen ve son derece tartışmalı bu karar, hem üniversite camiasında hem de öğrenciler arasında büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. Üniversite yetkili organlarının bilgisi dışında, herhangi inandırıcı bir gerekçeye dayanmayan bu tasfiyeler, yalnızca söz konusu kişilerin haklarını ihlâle yol açmamış, aynı zamanda kısıtlı imkânlar ile bilimsel faaliyet yürüten üniversitelerin çalışmalarına sekte vurmuş, özerkliğini tehdit etmiştir. İşte bu mevzuda bir araya gelen akademisyenler, ortak bir metin kaleme alarak, tasfiye edilen akademisyenlerin bir an önce işlerine geri dönmelerini Milli Birlik Komitesi'nden talep etmişlerdir. İmzacıları arasında İnan'ın da olduğu talep ne yazık ki uzun bir süre kabul edilmemiş, yönetimin yeniden sivil bir hükümete geçmesinin ardından ancak 17.04.1962 yılında kabul edilmiş ve kanun iptal edilmiştir.
Açıklama
Hüseyin İnan tarafından bağışlanmıştır.
Anahtar kelimeler
147'ler, Milli Birlik Komitesi, 114 sayılı kanun, 1960 darbesi, Fikret Narter, Suut Kemal Yetkin, Mustafa Uluöz, Ekrem Akurgal, Sıddık Sami Onar, Sait Kuran, Coup d'état 1960
Alıntı