17 Ağustos 1999 İzmit Ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleriyle Oluşan Yüzey Deformasyonlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Evren, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Bu çalışma, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve binlerce kişinin ölümüne ve bir o kadar kişinin de evsiz kalmasına yol açan İzmit depreminin meydana getirdiği yüzey deformasyonlannın incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma üç ana kısımdan oluşmaktadır. Bu ana kısımlar; (1) depremlerde meydana gelen yer değiştirmelerin incelenmesinde GPS tekniği ile elde edilen verinin işlenmesi, (2) bu verinin modellenmesi, ve (3) bulunan bu modelin Coulomb gerilim dağılımlarının belirlenmesinde kullanılması olarak özetlenebilir. 17 Ağustos 1999 İzmit depremine ait deprem anı (coseismic) GPS verileri elastik yer değiştirme yöntemi ile modellenmiş ve model ile yüzey gözlemleri arasında oldukça iyi uyum elde edilmiştir. Bulunan model fay parametreleri kullanılarak 17 Ağustos 1999 İzmit depreminin 12 Kasım 1999 Düzce depremine olan etkileri ortaya çıkarılmış ve İzmit depreminden sonraki statik gerilimin Düzce depremini tetikleyebilecek büyüklükte olduğu gösterilmiştir. Söz konusu her iki depremin Coulomb modeli ile modellenmesi sonucunda Doğu Marmara Bölgesi'nde gerilimin 2 barın üzerinde arttığı gözlenmekte ve buradan bu bölgenin deprem riskinin arttığı sonucuna varılmaktadır.
In this study the surface deformation of fee August 17, 1999 Izmit earthquake that caused tens of thousands casualties and homelessness was investigated. The study can be summarized in to three main sections; (1) reprocessing some of the coseismic GPS data, (2) modelling of GPS data, and (3) using the model to investigate earthquake interactions between Izmit and Duzce earthquakes. Although the main model which was calculated from the GPS data collected from stations which are in limited areal distribution, fee result is harmonious with other studies both made with same data and different static data (Reilinger etal,. 2000; CaMr etal, 2002; Barka etal, 2002). In both 17 August 1999 Izmit and 12 November Duzce 1999 earthquakes' Coulomb modelling results, areas where the stress increases are covering the aftershocks (more than % 80) in fee Marmara region. Calculations made for fee 17 August 1999 Izmit earthquake segment showed us feat in the east Marmara region and around Duzce plain stress increases over 2 bars ; that is more than fee amount of accepted triggering limit (0.5 bars). As a result of calculations made on fee segment which 12 November 1999 Duzce earthquake had occured, fee stress around fee hypocenter of that earthquake is 1.4 bars ; that is more than the amount of accepted triggering limit. Also there's a stress- increased area within the region of Duzce segment's east edge and 1944 Mudurnu earthquake segment; but previous paleoseismologic studies showed us feat there's not enough length on fee "undisturbed" segment that can cause an M>6 earthquake. On fee other hand, fee stress increase in fee west end of Izmit segment has increased the earthquake risk on fee North Anatolian Fault which continues under Marmara Sea.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2002
Anahtar kelimeler
Jeoloji Mühendisliği, Deformasyon, Deprem 17 Ağustos 1999, Deprem, GPS, Marmara bölgesi, Geological Engineering, Deformation, Earthquake 17 August 1999, Earthquake, GPS, Marmara region
Alıntı