Ahşap Kaplamalarda Anyonik Sürfaktanların Stiren-akrilik Emülsiyonlar Üzerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-07-20
Yazarlar
Uzun, Gülşah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Ahşap kaplamalar, endüstriyel kaplama uygulamalarında en büyük paya sahiptir. Solvent bazlı sistemlerin yüksek oranda uçucu organik bileşikler içermesi sebebiyle, düşük uçucu organik bileşikler içeren sistemlerin payı her geçen yıl artmaktadır. Düşük uçucu organik bileşik içeren sistemler arasında, düşük maliyeti ve uygulama kolaylığı sebebiyle son yıllarda popülerliği ve hacmi en çok artan sistemler 1K su bazlı akrilik kopolimer sistemleri olmuştur. 1K su bazlı akrilik kopolimer sistemleri, nihai uygulama alanı ve uygulama metodu açısından farklılaşırlar. Endüstride fırça, rulo, sprey, merdane veya perde uygulama gibi çok çeşitli yöntemlerle uygulanabilmektedirler. Uygulama alanları da benzer şekilde çok çeşitlidir. Mobilya, dış mekan ahşaplar, ahşap dış cephe kaplamalar, zemin ve parkeler, endüstriyel mdf kaplamaları gibi çok çeşitli uygulama alanına sahiptir. Kimyasal açıdan, stiren-akrilik kopolimerler, saf akrilik kopolimerler veya vinil akrilik kopolimerler çesitli ahşap kaplamalarda kullanılmaktadır. Temel performans kriterleri, sertlik, erken sertlik gelişimi, zımparalanabilirlik, çizilme direnci, kuruma zamanı, bloklanma direnci, kimyasal direnç ve estetik özelliklerdir. Bu çalışmanın amacı, farklı anyonik karakterdeki sürfaktanların, stiren-akrilik emülsiyon kopolimerizasyonu ve bu kopolimerler ile hazırlanmış iç mekan ahşap kaplamaların nihai performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada, sodyum lauril sülfat, sodyum lauril eter sülfat (2EO ve 4EO), sodyum dodecilbenzen sülfonate, alkil polietilen glikol eter sülfat, polioksietilen tridecil fosfat ester ve sülfosüksinik asidin disodyum etoksile alkol [C10- C12] yarı esteri olmak üzere 7 farklı anyonik yapıda sürfaktan kullanılmıştır.
Wood coatings have the biggest share in industrial coatings market. Because of high VOC content of conventional solvent-based systems, the market share of low-VOC systems are increasing year by year. Because of the low cost and ease of application of water- based 1K acrylic emulsion systems, they have the biggest increase within low-VOC systems. Water-based 1K acrylic systems differentiate in terms of their end use application and application method. It is convenient for brush, spray, curtain or roller coater systems. It has a wide range of application like furniture, exterior wood substrates, floors, industrial mdf panels, etc. From chemical point of view, styrene-acrylic copolymers, pure acrylic copolymers or vinyl acrylic copolymers can be used in several wood coating application. Main performance criterias are hardness, early hardness development, sandability of the film, scratching resistance, drying time, blocking resistance, chemical resistance and asthetistical properties. The aim of this study is to examine how a range of different anionic surfactants affect the polymerization of styrene-acrylic emulsion and the end properties of an interior clear wood coating system prepared with these copolymers. The surfactants used in this study include different types of anionic surfactants as sodium lauryl suphate, sodium lauryl ether sulphate (2EO and 4EO), sodiım dodecylbenzene sulphonate, alkyl polyethylene glycol ether sulphate, polyoxyhethylene tridceyl phospate ester and disodium exthoxylated alcohol [C10-C12] half ester of sulfosuccinic acid.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
emülsiyon polimerizasyonu, emülsiyon kopolimerizasyonu, stiren-akrilik kopolimer, anyonik sürfaktanlar, emülsiyon polimerizasyonunda anyonik sürfaktanlar, ahşap kaplamalar, su bazlı ahşap kaplamalar, emulsion polymerization, emulsion copolymerization, styrene-acrylic copolymer, anionic surfactants, anionic surfactants in emulsion polymerization, wood coatings, water-based wood coatings
Alıntı