21. Yüzyılda Zaman Ve Kimlik Bağlamında Algılanan Sınır Üzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Geron, Rivka
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez kapsamında incelenmek istenen, sınır ın, günümüzde kendini nasıl ve nelere bağlı olarak ortaya koyduğu olmuştur. Sınır, bugün, kendini somut ve sürekli olarak ortaya koyamamaktadır. Sınır, özgürlük ve çokyönlülüğün önplanda olduğu bugün, benimsenmeyen bir kavramdır. Değişkendir; aşılmaz ve sabit bir engel değildir. Malzemeden mekana, mekandan kentsel yapıya, metropole, geçirimliliğin artmasından, sınırların değişkenliğinden bahsedilmiş, zaman, mekan ve kimliğin bir araya gelişleri ve bu buluşmaların oluşturduğu değişken çerçeveler tartışılmıştır. Hareket, başlangıç ve bitiş anı arasındaki zaman dilimi içerisinde, sınırı çizen bir kavram olarak irdelenmiş, günümüz metropolünde, hareketin, zaman ve kullanıcı bağlamında kendini ortaya koyuşu tartışılmıştır.
This thesis analyzes the boundaries’ process of coming into life and their dependencies. Boundaries today cannot be defined as either permanent or solid. In our today’s world of versatility and freedom, boundaries are not acceptable anymore. They are instable and cannot be compared to rigid and unsurpassable obstacles.From material to space, from space to an urban settlement, to a metropol, the thesis examines the increase of transparency and the spontanoeous change of boundaries and also discusses different combinations of time, space and identity. Movement, in an interval of time between a starting and finishing point, is examined as a boundary in itself. The underlying factors in this constellation are considered to be time and the user.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Sınır, zaman, kimlik, mekan, hareket, Boundary, time, identity, space, movement
Alıntı