TRT repertuarında yer alan Aydın türkülerinin söz, usul ve melodi müzik yönünden incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Şener, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Aydın Yöresi türkülerinin TRT repertuarı çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv taramasının ardından, yörenin folklorik yapısını oluşturan öğelerin başında yer alan tarih ve coğrafya konulan başta olmak üzere, yöresel özelliklerin oluşumunu sağlayan diğer faktörler üzerinde bir araştırma başlatılmıştır. Aydın 'in tarihî, coğrafî yapısı, iklimi, yerleşimi ve bunlara bağlı olarak geçmişin izlerini taşıyan öğeler teker teker biraraya getirilmiştir. Halk Türkülerimizde karşımıza çıkan yöresel söyleyiş özellikleri, deyimler, yörede kullanılan yöreye has kelimeler, deyişler, dualar, beddualar birer birer işlenmiş, sonra da kendi çalışmamız olan yöre türkülerinin söz, usul ve melodi yönünden incelenmesine geçilmiştir. Ezgilerin sözleri, sözlerin Türk Halk Edebiyatı nazım türlerinden hangisine dahil olduğu, ezgilerin ritmik yapılan, ardından ezgilerin melodik yapılarının incelenmesine geçilmiş ve bu başlık altoda, ezgilerin kararlan, donanımları, seyri, ses sahaları, dizileri incelenmiş en son ezginin biçim incelemesine gidilmiştir. Ele alman 30 Aydın türküsü ayrı ayrı incelendikten sonra eldeki verilerden yöre türküleri üzerinde benzerlik ve farklılıktan yola çıkılarak sonuca varılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Aydın türkülerinin söz, usul ve melodi üçgeni çerçevesinde incelenmesi konulu bu çalışma oluşturulmuştur.
The study of Aydın city folk songs regarding the rythm word and the melody takes place in Turkish Radio Television. This study had been provided as a master's degree diesis Institute Of Social Studies of İTÜ. Till today pertaining to Aydın city there isn't any musical study consists similarity and difference (especially comparatine) made me to choose this subject for my thesis. This thesis had been prepared to critize the word, rythm and the melody and to make a reliable source reparoling to bring up the results. The subject had been brought up and critized with 4 sections. The actors that makes the special features of the city had been critized one byone while preparing these sections. Especially the history, geographical specialy features of the city, plant and climate had been critized. After mis substructure, the manner of living conversations that belongs to city, and the expressions had been examined. On the 4 th section I had examined the melodies which is the main subject (The prove of the melodies became possible after the resuh of the archieve research of TRT). After these studies I made a conclusion by bringing up the similarities and the differences of the subject. The results which are obtained will be usefull, for the music studies of the city. Shorts informations of the sections and the topics of the sections. - THE NAME OF THE AYDIN CITY : On the first ages Aydın city was known as "Antheia". Before Jesus on the XTJ century the city captured, by Traks and called "Tralles" (Strong-flowered). After this when the city was in the savereignty of Rome Empire, it is called "Ceasarec". After the vialent earthquakes the city was callapsed kand built up again by Byzans Emperor Endroitikas and the city called "Andropolis" (Andronic city). On the period of Selçuk people, Emir Menteş took the city into his principality (1280-1282) and called the city "Guzelhisar. When tile founder of Aydınoğullan principality me, Mehmet had became a ruler (1308) the city was called "GüzelhisarM. When the center of Aydın city was transferred to Izmir, it is called "Aydın".
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
Anahtar kelimeler
Aydın, Ezgi, Folklor, Müzik, TRT, Türküler, Usul, Aydın, Melody, Folklore, Music, Turkish Radio and Television Corporation, Folk songs, Rhytm
Alıntı