Motorların doğalgaz'a dönüşümü, doğalgazlı motorların performansı, emisyon değerleri ve dolum istasyonlarının incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Yalçınkaya, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Doğalgazm sahip olduğu asıl bileşim öncelikli olarak doğalgazın çıkartıldığı üretim sahasına bağlıdır ve bu nedenden dolayı bileşim kapsamındaki sınırlı varyasyonların kabul edilmesi gerekmektedir. Dünya çapında doğalgaz kalite şartnameleri için önemli farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu bu şartnamelerin başlıca amacı boru hatlarının ve endüstriyel ve yerleşim birimi tüketicilerinin gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Doğalgazın bir motor yakıtı olarak kullanımına ilişkin özellikleri dikkate alınmamıştır. Bu çalışmada sıkıştırılmış doğalgazın taşıtlardaki uygulaması ve dünya üzerinde taşıtların kullanımı için gerekli olan şartnameleri ve doğalgaz bileşenlerinin taşıtın performans ve emisyon değerlerine etkileri ele alınmaktadır. İlk bölümde, doğalgaz kavramı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları ve dünyadaki rezervleri irdelenmiştir. İkinci bölümde, doğalgazın depolanması ve taşıtlar için dolum istasyonları, istasyonda olması gereken başlıca ekipmanlar ve teknik özellikleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, benzin ve diesel yakıt ile çalışan taşıtlarda doğalgaz uygulamaları ve pratikte uygulanan çeşitli marka ve modellerdeki sıkıştırılmış doğalgaz ile çalışan taşıtlar ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde, doğalgazın dünya üzerindeki kalite standartları, ticari doğalgazın kalitesi, doğalgazlı taşıtların performans ve egzoz emisyon değerleri incelenmiştir. Son bölümde ise sıkıştırılmış doğalgazın diğer yakıtlara özellikle benzin ve diesel ile çalışan taşıtlara kıyasla avantaj ve dezavantaj lanndan söz edilmektedir.
The actual mixture of natural gas is directly correlated with the area of the natural gas that is being produced; therefore, due to this production area effect the limited mixture of the natural gas has to be accepted. There are differences on quality of the natural gas contracts around the world because of this effect. The most important function of these contracts is to conduct the needs of the industrial and individual needs of the consumers. However, one has to keep in mind that the usage of natural gas on engines is not considered on this analysis. On this analysis the usage of compressed natural gas on vehicles, the needed contracts for usage of natural gas on vehicles, performance and emission results of natural gas on vehicles is analyzed. In the first part of the analysis, the concept of natural gas, physical and chemical characteristics of natural gas, the areas of usage and the reserves of natural gas around the world is analyzed. In the second part, the storage of natural gas, the gas stations for vehicles, the basic required equipment on those stations is analyzed. In the third part of the analysis the application of natural gas to those vehicles that operate with diesel fuel and gasoline and the different brand and models of vehicles that operate with compressed natural gas will be evaluated. In the fourth part, the quality standards of natural gas around the world, the quality of industrial natural gas, and the performance of natural gas operating vehicles and exhaust emission results will be analyzed. Finally, in the last part of the study, the comparison of natural gas with other fuels especially with diesel and gasoline will be examined. The advantages and disadvantages of natural gas will be provided.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Anahtar kelimeler
Gaz, Yakıt olarak, Sıvılaştırılmış petrol gazı, Motorlu taşıtlar, Yakıt sistemleri, Gas as fuel, Liquefied petroleum gas, Motor vehicles, Fuel systems
Alıntı