Aksiyomlarla Tasarım İlkelerine Göre Bilgi Yönetim Sistemlerinin Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaşar, Ayşe Evrim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bilgi Yönetimi kimi araştırmacı ve yöneticiye göre tamamen yeni, kimilerine göre ise hep var olan, ancak uygulaması yeni olan bir yönetim paradigması olarak görülmektedir. Bilgi Yönetiminin yeni olduğu ya da olmadığı üzerine tartışılabilir; fakat yoğun rekabetin yaşandığı, hızla değişen iş çevrelerinde şirketlerin hayatta kalabilmelerinin tek yolunun etkin bir bilgi yönetim sistemine sahip olmaları gerektiği bilinmelidir. Bu kapsamda çalışanlarının bilgi üretimini desteklemek, bilgiyi organizasyon içerisinde yayabilmek, bilginin erişilebilirliğini sağlamak ve ürün/hizmet üretiminde kullanmak gerekmektedir. Bilginin üretime yansıtılması ürün/hizmetin tasarımını etkileyecektir. Günümüzde hızla azalan ürün ömürleri, artan rakip sayısı, teknolojik gelişmeler, değişen ekonomik koşullar ve müşterilerin değişen beklentileri tasarımın artık eskiye nazaran çok daha önemli olduğunu ve şirketleri birbirinden ayıran şeyin ürün tasarımlarına yansıttıkları bilgi olduğunu ortaya koymaktadır. Aksiyomlarla Tasarım, yaratıcılığı doğuştan gelen bir yetenek olmaktan çıkarıp, tasarıma bilimsel bir temel oluşturabilmek için geliştirilmiş bir tasarım metodu olup özellikle son 10 yılda yazılım, organizasyon, sistem, malzeme, imalat ve süreç tasarımlarına yaygın şekilde uygulanmaktadır. Bilgi yönetimi literatürü incelendiğinde pek çok modelle karşılaşılacaktır. Bu konuda henüz bir standardizasyon mevcut değildir. Bu çalışmada AD ilkeleri kullanılarak 8 adımlı kayıtlı ve 3 adımlı örtülü bilgi yönetim sistemleri tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken her bir adım için bir yol haritası çıkarılmıştır. Çalışma fonksiyonel ihtiyaç ve tasarım parametrelerinin detaylandırılması ve tasarım matrislerinin belirlenmesi yönünde ilerlemiş, ortaya çıkarılan bilgi yönetimi yol haritalarının sektörde bir firmada yeni bir traktör modeli geliştirme üzerinde uygulaması yapılmıştır.
As the importance of knowledge increases for sustainable competitive advantage, it becomes vital how to manage it. From some managers’ and researchers’ point of view, knowledge management (KM) is not a new paradigm; however some others claim that it is totally new management approach. We can discuss on either it is new or not, but it is inevitably true that organizations not supporting its employees knowledge creation and not applying knowledge management at the right time and in an effective manner will not be able to survive in the fast changing market and technology environment. For this, KM system should be designed in a systematical approach. In KM literature, numbers of models can be obtained; however there has been no standardization for this subject. In this study, KM and Axiomatic Design (AD) are firstly explained, and then explicit knowledge management and implicit knowledge management system designs based on an 8-step KM model and 3-step KM model respectively using AD is presented with functional requirements and design parameters in a hierarchical order. Briefly, it is intended to determine how much KM and AD can be joined together and the susceptibility of this joining to design a KM system. At the end of the study, our road maps for explicit and implicit (tacit) knowledge management systems are applied on a new tractor model development project by comparing the actual situation in the sector with our results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Aksiyomlarla Tasarım, Bilgi Yönetimi, Yaratıcı (Yenilikçi) Problem Çözme Teorisi, Kalite Fonksiyon Açınımı., Knowledge Management, Axiomatic Design, Theory of Inventive Problem Solving, Quality Function Deployment.
Alıntı