Dağıtım Ve Stok Kontrol

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Yüksel, Kamil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Makro açıdan dağıtım, üretim ile tüketim arasında bir bağlantı halkasıdır. Mİkro açıdan dağıtım işletmelerin "bir mamulü, tüketiciye ulaştığı ; yollarla ilgili olarak aldıkları kararlar ve davranışlar "ı içerir. Bir malı veya hizmeti ve bunun mülkiyetini üretimden tüketime ulaştırmak üzere girişilen çabaları sağlayan kurumlar zinciri dağıtım kanalı olarak tanımlanabilir. Dağıtım kanali sistemi, herşeyden Önce karar alan işletmenin rakipleriyle ve sona erdiren tüketiciyle karşılaştığı alandır. Bu açıdan mamullerin bulunabilirliği, satış ve satış sonrası hizmetleri, satış miktarı ve dolayısıyla hasılatı, tüketicinin izlenimleri, firma ve/veya marka bağlılığı vb. öğeler büyük ölçüde kullanılan dağıtım kanallarının türüne ve işbirliği yapılan kanal organlarının özelliklerine ve ilgili işletmeyle işbirliği eğilimlerine bağlı olarak değişebilir. Karar alan işletmenin kararlaştırdığı dağıtım politikası onun dağıtım kanallarını denetleme dercesini, dolayısıyla başarısını etkileyebilir. Dağıtım kararları, nihai tüketici ya da endüstriyel kullanıcıya zaman, yer ve iyelikle birlikte fayda sağlar. Yani, yeterli bir kanal, ürünleri en düşük toplam maliyetle istenen yer ve zamanda dağıtan kanaldır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Dağıtım modelleri ; Stok denetimi, Distribution models ;Stock control
Alıntı