Kuzey Ege’nin Oşinografik Parametrelerinin Mevsimsel Ve Yıllar Bazında İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-03
Yazarlar
Kaskatı, Mustafa Tuna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde fiziksel oşinografik ölçümler oldukça gelişmiş cihazlarla, deniz seviyesinin en derin noktalarına kadar yapılabilmektedir. Ölçülen veriler ortak bir proje kapsamında değerlendirilip, bilgi bankalarındaki ortak havuzlarda toplanmaktadır. Bu bilgiler çoğunlukla bilimsel kullanıma açık halde, standart formatta paylaşılmaktadır. Bu çalışma ile ODV (Ocean Data View) programı aracılığıyla MedarII, eWOCE, World Ocean Atlas veri grupları kullanılarak Kuzey Ege Denizi’ nin yüzey suyu sıcaklık/tuzluluk değerleri mevsimsel ve 10 yıllık peryodlarda incelenmiştir. Yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda çıkarılan ortalamalara göre ciddi farklılıklara rastlanmamıştır. Bunula beraber minimum ve maksimum sıcaklık/tuzluluk değerlerinde mevsimler ve yıllar bazında sapmalar tespit edilmiştir.
Nowadays, physical oceanographic data are being measured from sea level to the deepest zone by the help of advanced instruments. The data gained from the measurements are assessed by an associated project and collected in shared pools of data banks. These data are commonly shared in a standart form and attainable for the use of scientific researches. In this study, sea level temperature and salinity of North Aegean Sea were analysed seasonally and for 10 years periods between 1960-2000 using ODV (Ocean Data View) program and MedarII, eWOCE, World Ocean Atlas data sources. According to the result of the study, it is found that there is sligthly change seasonally and annually in the sea level average temperature and salinity. Moreover, there is sharp change at maximum and minimum values within season or years.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
kuzey ege oşinografi, tuzluluk, sıcaklık, istatistik, northern aegean oceanography, salinity, temperature, statistical
Alıntı