Rejeneratif Pnömatik Destekli, Aşırı Doldurmalı Motorlu Bir Taşıtın Performans Ve Yakıt Tüketiminin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-08
Yazarlar
Tatari, Daut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İçten yanmalı motorların yakıt sarfiyatı öneminin yanında performanslarda ön planda tutularak yapılan çeşitli uygulamalarla aracın yakıt sarfiyatını düşürerek performansının artırılması amaçlanmaktadır, işte bu yüzden içten yanmalı motorlarda aşırı doldurma sistemleri kullanılmaktadır. Bu tezde oluşturulan aşırı doldurmalı 2.5 Litre hacmindeki 4 silindirli bir motorun özellikle düşük devirlerdeki anında turbo boşluğunun kapatılabilmesi ve bu devirlerdeki tork değerlerinin artırılarak hem yakıt sarfiyatının düşürülmesi hem de aşırı doldurmalı motorumuzun performansının artırılması amaçlanmıştır. AVL BOOST yazılımı aracılığıyla yapılan simülasyon sonuçlarında 2.5 Litre hacmindeki motorun giriş basıncı ve yakıtı yükseltilerek özellikle motorun düşük devirlerinde hem efektif basıncı hem de tork eğrilerinin yükselmesi ile turbo boşluğunu kapatmış bulunuyor. Aynı zamanda da Boost edilen motorun performansı 3.0 Litre hacmindeki bir diğer motor ile neredeyse aynı performansa ulaştığını yapılan simülasyon sonucu ile elde edilmiştir. Giriş basıncını artırarak motora fazladan hava göndererek yanmanın iyileşmesi sağlanıyor bu havayı da frenlerden açığa çıkan enerjiyi rejeneratif fren olarak bir hava deposuna dönüştürerek bu gereken hava temin edilmeye amaçlanmaktadır. Ayrıca Boost yazılımında yapılan motor çalışmalarından sonra elde edilen motor datalarını AVL CRUISE içinde bir ticari taşıt olarak FORD TRANSIT VAN TDCI datalarını, Boost edilen 2.5 Litrelik ve 3.0 Litrelik motorları EUDC (Extra Urban Driving Cycle) ve UDC ( Europe City Cycle ECE-R15) şehir çevrimlerinde koşturarak elde edilen yakıt sarfiyatı oranlarının Boost edilen 2.5 Litrelik motorun 3.0 Litrelik motora kıyasla iyi bir yakıt tasarrufu sağladığı saptanmıştır.
Created in this thesis, the volume of excess fill 2.5 liter 4-cylinder turbo engine cavity closure, and this era, especially during low engine speeds and fuel consumption reduction by increasing torque values as well as attempt to increases the performance of the engine can over–fill. Through the software AVL BOOST volume of 2.5 Liter engine can access the simulation result, especially by raising fuel ratio and engine torque at low speeds and the effective pressure curves as well as raising the turbo boost at the same time the gap has closed, the performance 3.0 Liter engine can have the same performance with almost as other engine with the result that we have done has been received from the simulation that we have. By increasing the inlet pressure it will send extra air into engine and the energy that released from the brakes can provide air as regenerative braking with an air tank into which will give the air that intend to be. Also the data that we have obtained in the AVL BOOST software, have given in a commercial vehicle in the AVL CRUISE as the data of the FORD TRANSIT TDCI VAN 2.5 Liter and 3.0 Liter motors that we have our EUDC (Extra Urban Driving Cycle) and UDC (Europe City Cycle ECE-R15) rush to the city cycles that have achieved a 2.5 Liter engine can have Boost our fuel consumption rates compared to the 3.0 Liter engine was a good fuel economy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
motor, turboşarj, avl, rejeneratif, engine, turbocharging, avl, regenerative
Alıntı