Bantlı Konveyör Tasarımı Ve Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-05-30
Yazarlar
Dayan, Emrah Tuğberk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ilk olarak, konveyörlerin tarihçesinden bahsedilmiş, konveyörler ve sıklıkla kullanılan elemanları tanıtılmıştır.Daha sonra konveyör parçalarının nasıl seçileceği anlatılmış ve 50 metre yatay uzunluğa sahip, 2 metre yükselen ve daha sonra da 3 metre aşağıya inerek güzergahını tamamlayan, çalışma hızı 2.5 m/s olan ve taşıma debisi 250 t/h olan bir konveyörün projelendirilmesi yapılmıştır.Sonraki aşama olarak tamburlar ile rulo için analitik hesap yapılmış, mil çapları bulunup, malzeme tayin edilmiş ve rulman seçimi yapılmıştır.Ardından SOLIDWORKS paket programında, daha önce projelendirmesi yapılan konveyörün modellenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan model, günümüzde popülerliği giderek artan sonlu elemanlar yöntemi tanıtıldıktan sonra, ANSYS Workbench sonlu elemanlar yöntemi paket programına aktarılmış, bütün parçalar arası kontaklar belirlenmiş ardından mesh yapısı oluşturularak, kuvvet uygulanmış ve sonuçlar çıkarılmıştır.Rulo ve tamburlar için yapılmış olan analitik hesap, sonlu elemanlar yöntemi analizinde çıkan sonuçlarla karşılaştırılmıştır.Son olarak da sonuçlar yorumlanmış ve seçilen malzemelerin uygunluğu incelenmiştir, iyileştirme gereken yer olup olmadığına bakılmış, öneriler belirtilmiştir.
In this study, firstly, the history of conveyors, conveyor types, and the most common conveyor elements was described. After that, the projection of the belt conveyor was explained and a belt conveyor which has 2.5 m/s velocities, 250t/h capacity, and 50 meters horizontal length with 2 meters and -3 meters vertical length was projected. Analytical calculations were made for the pulleys and rollers. Shaft diameters were determined. Material and bearings selection was made. The projected belt conveyor was modeled in the SOLIDWORKS design package program. After the presentation of the finite element method which is one of the most common methods to determine stress, the projected model was transferred to ANSYS Workbench finite element method package program. Finally, analytical calculations results were compared with F.E.M. results. As a result, analysis was investigated to determine the necessity to revise material selection and results were commented on, suggestions were given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
malzeme taşıma sistemleri, material handling systems
Alıntı