Kentsel Mekan Olarak Meydanlarda,kent Kimliği Karakteristiklerinin İrdelenmesi: Ortaköy Meydanı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Erdoğan, Başak Damla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kent kimliği, kullanıcı ve kentsel mekan arasındaki örüntüyü inceleyen bu çalışmada, literatür taraması ve foto-analiz yöntemiyle kent kimliği karakteristiklerinin varlığı incelenmiş, alan çalışması olarak kimlik yönünden zenginliği bir çok çalışmada vurgulanmış olan Ortaköy Meydanı seçilerek, bu mekanda başarılı bir kentsel mekan olma özellikleri sınanmıştır. Genel kavramlar olan mekan ve kimlik kavramlarından özele doğru gidilerek kentsel mekan ve kent kimliği olguları detaylandırılmıştır. Kent meydanı kavramı da derinleştirilmiş ve böylece alan çalışmasının anlaşılmasına zemin hazırlanmıştır. Başarılı bir kentsel mekanın olmazsa olmaz kriterinin kimlik unsurları ve kent kimliğini yansıtmak olduğunu vurgulayan bu çalışma, Ortaköy Meydanı’nın birçok kent kimliği karakteristiğini taşıdığını ortaya koyarak, bu karakteristiklerin mekanı ve kullanıcıları nasıl etkilediğini belirtmiştir.
This study indicates the relationship between urban identity, public place and citizens by using the methods which are literature research and photo-analysis. To clarify the importance of the urban identity characteristics in successful public places, Ortaköy Square is chosen for the case study. The study area is a public place that the richness of urban identity characteristics was defined in the researches before. In this study, the main terms are urban identity and public places that detailed in the terms of place and identity. Additionally the notion of city square is deepened in this study to be grasped the structure of the case study area. This study emphasizes the necessity of the urban identity characteristics for creating a successful public place and presents that Ortaköy Square has many urban identity characteristics and attracts users by help of those.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
kent kimliği, meydan, Ortaköy, kentsel mekan, urban identity, city square, public place, Ortaköy Square
Alıntı