20. Yüzyıl Mimarlık Ortamına Eleştirel Bir Yaklaşım

dc.contributor.advisor Yürekli, Hülya tr_TR
dc.contributor.author Kocagil, Lerzan tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T10:20:50Z
dc.date.available 2015-11-18T10:20:50Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, 20. yüzyıl mimarlık ortamına eleştirel bir bakış açısı getirmek, özellikle bilim-sanat-felsefe üçlüsünün ortaçağdan günümüze geçirdiği değişim bağlamında mimarlık ile ilişkilerinin kurulmasına zemin hazırlamak amaç edinilmiştir. 20. yüzyılda batı toplumlarında oluşan sosyo- kültürel yapılanma ve bu yapılanmanın disipliner bağlantılarının kurulması tezin ana kurgusunu oluştumuştur. Yüzyılımızın en önemli iki yaklaşımı olarak kabul edilen modern ve postmodern yapılanmaların felsefi boyutta tartışmaya açılmaları ve 1980 sonrası batı mimarlığında ulaştıkları nokta tezde tartışılmış ve ‘80 sonrası oluşumlar disiplinler arası ilişkiler bağlamında irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ‘80 sonrası mimarlığının disiplinlerarası yaptırım gücü ortaya konmuştur. Varılan sonuç aynı zamanda ileriye dönük mimari yaklaşımları tartışmak için de bir taban oluşturmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is, in the context of the relations among science-philosophy, architecture, to scrutinize the sociocultural public structure with an evolution from the enlightenment era to our days and to evaluate the medium of criticism, especially in respect to architecture. This evolution process is taken into consideration together with outlines and basic ideologies of modern and post-modern trends. The debates especially brought to the agenda in connection with modern / postmodern concepts, and intended to discuss the sociocultural evolution process in the context of pluralistic and deconstructive approaches. In this context, it can be said that as long as the cultural and economic structure of the western societies do not change, postmodernism shall govern. The architecture at the same time will continue to build bridges between disciplines and provide more pluralistic perspectives to the individuals and society. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10348
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Modernizm tr_TR
dc.subject Postmodernizm tr_TR
dc.subject Pluralizm tr_TR
dc.subject Dekonstrüktivizm tr_TR
dc.subject Modernism en_US
dc.subject Postmodernism en_US
dc.subject Pluralism en_US
dc.subject Deconstructivism en_US
dc.title 20. Yüzyıl Mimarlık Ortamına Eleştirel Bir Yaklaşım tr_TR
dc.title.alternative A Critical Approach To The Architectural Medium Of The 20.Th Century en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1120.pdf
Boyut:
5.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama