Bakırköy Havzasının Bilgisayar Ortamında Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tufan, Seçil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma İstanbul’un batısında Bakırköy ilçe sınırları içerisinde yer alan Bakırköy havzasının mevcut durumunu ve son 45 yıl içinde göstermiş olduğu değişimleri gösteren 3 Boyut (3B) modelinin hazırlanması için yapılmıştır. Akifer alanı yaklaşık 15 km2’dir. Bölgede görülen iklim tipik bir Akdeniz iklimidir. Yazları uzun ve kurak, kışları kısa ve yağmurludur. Yıllık ortalama sıcaklık 13,9ºC’dir. Yaz ortası sıcaklık 23,3ºC üzerinde seyretmektedir. En soğuk aylarda ise 5,3°C’dır. Kışın hava oldukça yumuşaktır ve yıllık ortalama 649,0 mm. yağmur düşmektedir. Çalışmaya konu olan Üst Miyosen yaşlı Çukurçeşme Formasyonu gri, grimsi beyaz, kirli beyaz, omurgalı fosilli kum ve çakıllardan oluşmuştur. Altta Eosen yaşlı yerel boşluklu Kırklareli Kireçtaşı ve üstüne dereceli geçiş ile gelen Üst Miyosen yaşlı kil ve marndan oluşan Güngören Formasyonu ile sınırlı basınçlı bir akiferdir. Akifer, GMS (Groundwater Modeling System) isimli program ile modellenmiştir. Model oluşturulurken kullanılan değerler, 1981 yılında Karaca tarafından hazırlanmış olan “Güngören Deresi ve Dolayının Hidrojeolojisi” konulu bitirme ödevinden alınmış ve çalışma alanının modeli 1981 yılı değerlerine göre oluşturulmuştur. Model oluşturulduktan sonra, akiferin eski haline getirilebilmesi için gerekli beslenme miktarı, 1981 yılından günümüze kadar olan süredeki değişimi için yapılmış olan çekim miktarı ve beslenmenin bu değişimler üzerindeki etkisi, oluşturulan farklı simülasyonlarla ortaya koyulmuştur.
The aim of this study is to prepare the 3 Dimensional (3D) model of Bakırkoy basin which is settled at the west side of Istanbul and to show changes during in last 45 years. The aquifer area is nearly 15 km2. The climate of area is typical Mediterranean climate. Summer season is long and dry, winter season is rainy. Total average temperature is 13,9ºC. Summer season temperature is over 23,3ºC. In the coldest months temperature level is 5,3°C. The climate condition of winter season is mild and total raining average of year is 649,0 mm. Cukurcesme Formation that is the title of this study includes sandstone and fossils. Miosen Cukurcesme Formation overlies Kırklareli Formation unfoncormably. This formation constitutes the aquifer. Over this bedding, Miosen Güngören Formation has transitional boundary with Cukurcesme Formation. Cukurcesme Formation is a confined aquifer. The modelling data has taken from the thesis “Güngören Deresi ve Dolayının Hidrojeolojisi” which was written by M. Sani Karaca in 1981. The model of working area was modelled like as in 1981. After the modelling, three simulation were made. The first one is to find necessary recharge quantity to make the aquifer like as the last situation in 1960. The second simulation is to find necessary pumping quantity to maket he aquifer like as today’s situation. The last simulation is shown the effect of recharge quantity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Hidrojeoloji, Modelleme, Bakırköy, Yeraltı Suları, Akifer, Hydrogeology, Modelling, Bakirkoy, Groundwater, Aquifers
Alıntı