Araç Dış Gürültü Ölçüm Standartlarının Teknik Karşılaştırılması Ve Ölçümlerle Yorumlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dönmez, Osman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, araçların dış gürültülerinin belirlenmesi için kullanılan ECE R-51 ve 70/157/AT düzenlemelerinin tarihsel değişimi ve limitlerin durumu incelenmiştir. Dış gürültü seviyesinin belirlenmesinde kullanılan mevcut ölçüm yöntemine (Ölçüm Yöntemi A) ek olarak yeni belirlenen ölçüm yöntemi (Ölçüm Yöntemi B) teknik olarak karşılaştırılmıştır. BM/AEK tarafından belirli araçlar üzerinde uygulanmış mevcut ve yeni yöntem ile elde edilmiş sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Buna ek olarak yeni ve mevcut yöntem bir ağır ticari vasıta üzerinde uygunlanmış ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. Sonuç olarak, yeni yöntem ile sağlanması zorlaşan test koşullarına rağmen yeni yöntemin ağır ticari vasıtalar olmak üzeri tüm kategorilerdeki araçlar için uygulanabilir olduğu gözlenmiştir.
In this study, historical change and noise level situation of the ECE R-51 and 70/157/EC standards which are used to determine the vehicle exterior noise are investigated. Existing measurement method (Measurement Method A) and new measurement method (Measurement Method B) are technically comprased. Measuerement result which is made on the some vehicles by UN/ECE are compared and interpreted. In addition to the comparison and interpretation of the measurement results, both methods are implemented on a heavy commercial vehicle and results are compared and interpreted as well. In conculusion, notwithstanding diffucult test condition with new measurement method, new method is applicable both heavy commercial vehicles and the other category vehicles.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Dış gürültü, Standartlar, ECE R-51, 70/157/AT, BM/AEK, Exterior Noise, Standards, ECE R-51, 70/157/EC, UN/ECE
Alıntı