1997 Türkiye Deprem Yönetmeliğinde Verilen İkinci Mertebe Etkileri İle İlgili Koşulun İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sakız, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 1997 Deprem Yönetmeliğinin (6.10) bölümü altında verilen ikinci mertebe etkileri ile ilgili olan (6.10.2) maddesi irdelenmektedir. Prototipi verilen örnek bir yapı üzerinde, 1., 2., 3., 4. derece deprem bölgeleri ve Z1, Z2, Z3, Z4 zemin sınıfları için, deprem yüklemeleri doğrultusunda ikinci mertebe gösterge değerleri Өi’ler elde edilmiştir. Sonuçta Өi değerlerinin yönetmelikte verilen sınır değer olan 0,12’nin altında çıktığı görülmüştür. Ayrıca, deneme-yanılma yöntemiyle, aynı yapının her katı için kolon kesitleri küçültülerek, rölatif kat ötelemelerinin yönetmelikte verilen maksimum sınıra ulaşılmasına çalışılmıştır. Bunun sonucunda hesaplanan Өi değerleri 0,12 sınır değerinden küçük kalmakla birlikte alt katlarda hesaplanan Өi değerlerinde artışlar olduğu görülmüştür. 1997 Deprem Yönetmeliğinin (6.10.2) koşulu ile benzer olan Eurocode 8’deki (4.4.2.2) koşulu için de hesap yapılmıştır. 1997 Deprem Yönetmeliğinden farklı olarak, deplasmanlar, deprem yükü azaltma katsayısı ile çarpılmaktadır. Yapılan hesaplamalarda, Өi değerlerinin Eurocode 8’de sınır değer olarak verilen 0,10’u aştığı görülmüştür.
In this study the interstorey drift sensitivity coefficients Өi’s are investigated according to the Turkey Earthquake Code 1997 (TEC 1997) and also EUROCODE 8. For a ten stories RC sample building, the interstorey drift sensitivity coefficients Өi were investigated for the four types of earthquake zones and soil groups. Өi coefficients were compared with maximum value of Өi given in TEC 1997. It was seen that the values of inter storey drift sensitivity coefficients Өi’s are less than anticipated maximum value Өi given in TEC 1997 for all cases. In order to obtain the maximum relative storey displacements given in TEC 1997, column dimensions were reduced by using the trial-error method. Thus, the variations of Өi coefficients were investigated under the extreme conditions. It is seen again that all the Өi values satisfies the maximum value in TEC 1997. The similar control for the second-order effects exists in Eurocode 8. Different than TEC 1997, displacements are multiplied by structural behaviour factor R, thus Өi values exceed maximum value given in Eurocode 8.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
İkinci mertebe etkileri, Deplasman, TDY 1997, Second-order effects, Displacement, TEC 1997
Alıntı