Sözsüz Zeybeklerin Tezene Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Gürler, Engin Şafak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
T.R.T. Kurumu repertuarında yer alan Sözsüz Zeybek notaları Zeybek tavrında uyulması gereken tezene vuruş kurallarına göre yazılmamış olmalarından dolayı bağlama ile icra edilirken, tezene vurguları ile motifler arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada T.H,M. repertuarında yer alan Sözsüz Zeybeklerde kullanılmış olan motifler kalıplar halinde verilmiş ve bu motiflerin tezene vurgularına göre nasıl yazılması gerektiği tablolar halinde gösterilmiştir. Bağlama icrası sırasında olması gereken motifler ve tezene vurgu şekilleri de ezgi alıntılarının hemen altındaki portelerde gösterilmiştir.
Instrumental Zeybeks " tesene " Characterist iç Features The instrurnental not es which take par t in T, R. T 's repertoire haven't been written according to " tezene " playirıg rules and Zeybek manner so, while being played, differences betweerı playing style and motives tbat have been used are moticed. in this study, the motives that are used in Turkish Folk Muşic Repertive have been given in patterns and the way they should be written according to " tezene " playing style has also been shovm in charts. Tlıe neccesary motives tahat should be used during " bağlama " performance have been shovm under staff which are takerı f rom songs
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Müzik, Tezene, Zeybekler, Music, Tezene, Zeybeks
Alıntı