Kanto'nun değişim süreci ve yakın dönem icralarının değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2006-06-13
Yazarlar
Özbilen, Berna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, ilk Osmanlı-Türk popüler müzik türü kantonun 136 yıllık tarihiiçinde değişimi müzik, icracı, icra tarzı, icra mekanları ve benzeri unsurlaraçısından incelenmiştir. Erken dönemden günümüze tespit edilen dönemler şuşekildedir: `Tuluat Tiyatroları Dönemi' (~1880-~1920); `78'lik Plaklar ve 45'lik rpmDönemi' (1900-1940/78'lik) (1965-1980/45'lik ve 33'lük); `Gazino (~1950-~1980) veEski İcraları Yeniden Canlandırma Dönemi' (~1960-1965); ve `RamazanEğlenceleri Dönemi' (~1980-2006). Kanto, icra tarzlarındaki farklılık açısından ise?Yeni Kanto? ve ?Eski Kanto? adıyla iki ana başlık altında incelenmiştir. Günümüzve yakın dönem kanto icraları üzerine yapılan alan araştırmasında sonucunda eldeedilen örnekler verilmiş geçmişten günümüze değişim ve müzikal yapı farklılığıişitsel örneklerle desteklenerek anlatılmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Anahtar kelimeler
kanto, canto, Türk müziği, Turkish music
Alıntı