Bilgi Okuryazarlığı Ulusal Konferansı, 30-31 Mart 2009, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-03-30
Yazarlar
Bayır, Didar
Kaygusuz, Ayhan
Basili, Karla
Tucker, Dennis C.
Kurbanoğlu, Serap
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu (ILIPG), ilkokul ve lise çağındaki gençlerin içinde bulunduğumuz bilgi çağını yakalamalarının çok önemli olduğu inancından yola çıkarak, 12-18 yaş arası gençlerin bilgi okuryazarlığı konusuna dikkatlerini çekmek ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bir proje başlatmıştır. Bu Proje’nin amacı; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle, “bilgi okuryazarlığı” konusunda toplumumuzda bir farkındalık yaratmak ve özellikle birincil hedef kitlemiz olan 12–18 yaş grubundaki ilköğretim ikinci kademe ve lise çağındaki gençlerimizde “bilgi okuryazarlığı” bilinci oluşturarak eleştirel yeteneklerinin ve kişiliklerinin gelişimine yardımcı olmaktır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
bilgi okuryazarlığı, Information Literacy, ilköğretim, ortaöğretim
Alıntı