Çok Modlu Bir Mobil Robotun Kinematik Ve Dinamik Modellenmesi Ve Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Tunç, Birkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada değişik ortamlarda çalışabilecek bir mobil robotun tasarlanması ve modellenmesi gerçekleştrilmiştir. Çalışma gereksinimlerini karşılayacak yenilikçi bir tasarım yapılmış ve bu tasarımın yapısal, kinematik ve dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler enerji gereksinimlerini minimuma indirecek komponentlerin seçilmesine imkan vermiştir. Robotun prototipinin üretilmesi ve imalat esnasında mümkün olduğunca zorluklarla karşılaşmamak için ticari olarak hazır bulunan bileşenler seçilmiş, optimum ve modüler bir tasarım gerçekleştirilmiştir.
In this thesis, design and modeling of a kind of multimodal mobil robot which can move in different environmental conditions have been performed. An innovative design have been prepared to meet the design necessities considering the structural, dynamical and kinematical analysis of the mobile robot. These analysis lead us to choose appropriate system componenets that minimize the energy requirements. In order for manufacturing of this mobile robot to be managed without facing any difficulties, comercially available components have been chosen and optimum and modular design has been accomplished.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
mobil robot, dinamik modelleme, sonlu elemanlar, mobile robot, dynamical modelling, finite elements
Alıntı