Konteyner Terminali Planlaması Ve Kapasite Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Büyüközer, A. Avni
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tez çalışmasında konteyner terminali planlamasının temelleri anlatılmış ve ardından terminal kapasitesi hesaplamalarında kullanılmak üzere konteynerlerin limana giriş adetlerinin zaman çizgisi üzerinde eksponansiyel olarak dağıldığı kabulüyle bir inceleme yapılmıştır. Öncelikle konteyner terminali planlamasında önemli bir faktör olan konteyner gemilerinin geometrileri ve özellikleri hakkında özet bir bilgi derlenmiştir. Ardından, konteyner terminalinin temel işlevleri anlatılmış, konteyner terminalinin tasarımı aşamaları tariflenmiştir. Terminalin en önemli unsurlarından olan ekipmanlar hakkında tasarım ölçütlerini belirleyen özellikler belirtilmiş, sonrasında ise kapasite kavramı ve hesap yöntemi tariflenmiştir. Son olarak, hesaplama yöntemi ve belli ölçütler için yapılan hesaplama gösterilmiştir.
In this study, the basics of container terminal planning are introduced and in order to calculate the terminal capacity, an approach has been made assuming the number of containers along time is to be exponentially distributed. Initially, brief information about container ships and their geometry which is an important influence on design process is compiled from various sources. Afterwards, basic functions of a container terminal are explained and planning procedures of a container terminal are specified. Being one of the main actors of a container terminal, handling equipments are introduced focusing on the properties which mainly affect the design and planning. And then, the capacity concept is defined along with an approach to a calculation method. Finally, the method of calculation is demonstrated with a simple example.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
konteyner, konteyner terminali, kapasite analizi, konteyner kreni, container, container terminal, capacity analysis, crane
Alıntı