Asfalt Plentlerinin Üretim Aşamaları Ve Performansları Bakımından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yonar, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Asfalt plentlerinin genel amacı; yüksek standartlı yollarda kullanılan bitümlü sıcak karışımların özenli, kaliteli, yüksek performanslı olarak yüksek kapasitede üretilmesidir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde kullanılmakta olan asfalt plentlerinin üretim aşamalarının birbiriyle karşılaştırılması ve ülkemizdeki ihtiyaç ve zorunluluklar doğrultusunda üretim performansı ve kapasitelerinin uygunluk bakımından değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın ilk bölümünde bitümün geçmişi, yol inşaat metotlarının ve plentlerin gelişimi ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise detaylı olarak asfalt plentlerinin temel ekipmanları ve yerine getirmesi gereken temel işlemler açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ağırlıklı tip asfalt plentlerinin ekipmanları ve çalışma prensipleri incelenmiştir. Çalışmaının dördüncü bölümünde sürekli tip asfalt plentlerinin ekipmanları ve çalışma prensipleri incelenmiştir. Çalışmaının beşinci bölümünde ise, asfalt plentlerinin teorik ve pratik kapasiteleri, ekonomiklikleri ile çeşitli problemlerden kaynaklanan üretim ve kalite kayıpları incelenmiştir. Sonuçta, plentlerin üretim performansları, kapasiteleri ve üretim aşamasında oluşabilecek problemler karşılaştırılmıştır.
The major aim of asphalt plants is attentive, high quality, high performance and high capacity production of hot bituminous mixtures used in high standart roads. Objective of this study is to compare production steps of asphalt plants and based on the needs and obligations of our country, appreciation of them on production capacity and performance. In the first part of study history of asphalt, methods of road construction and development of plants are discussed. Details of the basic equipments of the asphalt plants and major duties are discussed in the second part. Third part is consisting of working principles and major elements of batch type asphalt plants. Equipments and working principles of continuous type asphalt plants are studied in the fourth part. In the fifth part of study, theoretical and real production capacities, costs and production and quality losses from various problems are discussed. In conclsion; performances and capacities of asphalt plants and problems seen in production are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Asfalt Plentleri, ağırlıklı tip asfalt plentleri, sürekli tip asfalt plentleri, Asphalt plants, batch type asphgalt plants, continuous type asphalt plants
Alıntı