Ct, Mr Kesitleri Ve Dijital Görüntüler Kullanılarak Dokuların Üç Boyutlu Modellerinin Oluşturulması Ve Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Altan, M. Orhan tr_TR
dc.contributor.author Doğan, Sedat tr_TR
dc.contributor.department Jeodezi ve Fotogrametri tr_TR
dc.contributor.department Geodesy and Photogrammetry Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-03-30T18:59:01Z
dc.date.available 2016-03-30T18:59:01Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, CT ve MR Kesitleri ile birlikte dijital görüntüler kullanılarak, insan vücudundaki dokuların 3-boyutlu modellerinin oluşturulması ve bu modellerle tümör gibi anormal oluşumların konumlarının yüksek doğrulukta belirlenmesi amaç edinilmiştir. Bu amaca ulaşılabilmesi için dijital fotogrametri, radyoloji ve bilgisayar grafikleri teknikleri bir araya getirilmiştir. 3-boyutlu doku modellerinin oluşturulması için hacim ve yüzey kaplama teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada, insan beynindeki tümörlerin konumunun belirlenmesi üzerine bir uygulama yapılmıştır. Uygulama için hastanın yüzüne, bir maske üzerine monte edilmiş kontrol noktaları yerleştirilerek hastanın kafasının CT ve MR kesit görüntüleri ve dijital fotoğrafları çekilmiştir. CT ve MR kesitleri kullanılarak hastanın hem beyninin hem de dış yüzünün 3-boyutlu hacim ve yüzey modelleri oluşturulmuş, oluşturulan modeller kontrol noktaları yardımıyla gerçek nesne koordinat sistemine dönüştürülmüştür. Diğer taraftan, hastanın yüzünün dijital fotoğrafları kullanılarak hastanın dış kafa yüzeylerinin fotorealistik görüntüsü elde edilmiştir. Bunun için 3-boyutlu texture mapping yöntemleri ile hastanın fotoğrafı, CT ve MR kesitlerinden elde edilen yüz modeline yapıştırılmıştır. Daha sonra beyindeki tümör dokuları belirlenmiş ve tümörün hastanın dış yüzünden alınan referans noktalarına olan uzaklıkları hesaplanmıştır. Yukarıda sayılan bütün bu işlemleri gerçekleştirmek için bir medikal görüntüleme ve fotogrametri yazılımı geliştirilmiştir. Yazılım, Borland C++ Builder programlama dili kulanılarak geliştirilmiştir. Ayrıca, açık kod OpenGL kütüphanelerini destekleyen açık kodlu VTK C++ medikal görüntüleme kütüphaneleri de yazılımda grektiğinde yeniden yorumlanarak kullanılmıştır. Fotogrametri modülü için, demet dengelemesi ve 3- boyutlu texture mapping fonksiyonları yazılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it’s aimed to reconstruct 3D models of tissues of a human body by using CT, MR Slices and digital images and thus precisely finding locations of abnormalities such as tumors on these 3D models. For this purpose, photogrammetry, radiology and computer graphics techniques have been brought together. Volume and surface rendering techniques are used to construct 3D models of tissues. In this study, an application has been made to find the location of tumor cited on human brain. During the application, a mask which bears control points, has been located on to the face of the patient and then his head has been scanned with CT and MR scanners. Digital images of his head, has also been taken. By using CT and MR images, 3D models of both brain tissues and outer face surface have been constructed. These models have been transformed to object coordinate system by using control points. On the other hand, by using digital photographs of patient’s head, photo realistic visualization of the 3D face model has been obtained by 3D texture mapping. Finally, tumor has been detected and its location has been obtained with the distance measurements from the points, which lie on the outer face. In order to realize above works, a medical imaging and photogrammetry software has been written. This software has been coded with Borland C++ Builder. Furthermore open source VTK C++ libraries, which supports OpenGL has been used and when required, VTK’s functions have been modified. For the photogrammetric module, self calibration with bundle adjustment and texture mapping functions, have been written. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12136
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CT tr_TR
dc.subject MR tr_TR
dc.subject Hacim Kaplama tr_TR
dc.subject Yüzey Kaplama tr_TR
dc.subject Fotogrametri tr_TR
dc.subject Tıbbi Görüntüleme. tr_TR
dc.subject CT en_US
dc.subject MR en_US
dc.subject Medical Imaging en_US
dc.subject Volume Rendering en_US
dc.subject Surface Rendering en_US
dc.subject Photogrammetry. en_US
dc.title Ct, Mr Kesitleri Ve Dijital Görüntüler Kullanılarak Dokuların Üç Boyutlu Modellerinin Oluşturulması Ve Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative 3d Reconstruction And Evaluation Of Tissues By Using Ct, Mr Slices And Digital Images en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1249.pdf
Boyut:
23.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama