Türk müziğinde kadın toplulukları ve bir kadın müzik topluluğu örneği: Âvâze

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-01-10
Yazarlar
Güvençoğlu, Şerife
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Kadının toplumsal hayat ile birlikte, müzikte ve Türk müziğinde önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. Müzik içinde etkin roller alan kadınlar müzik toplulukları içinde de yer alarak varlıklarını sürdürmek için önemli çabalar göstermektedirler. Kadının müziğini tespite dair kaynakların azlığı veya müziğin farklı alanlarını ilgilendiren çalışmaların yaygınlaşması ile dünya müzik kültürleri içinde de "Müzikte Cinsiyet" ve özellikle de "Müzik ve Kadın" konusu uzun süredir ilgi çekmekte ve yeni başlıklar altında yeni araştırma alanları oluşturmaktadır.
Women who take an active role in music make significant efforts to maintain their existence by taking part in musical ensembles. With the scarcity of resources to identify women's music or the spread of studies on different areas of music, the subject of "Gender in Music" and especially "Music and Women" has been attracting attention for a long time and creates new research areas under new headings. Although it is known that the musical genres performed by women have a wide repertoire in the relevant literature reviews, the scarcity of studies explaining and revealing the musical activities of women is still known today. In addition, it is one of the dominant roles in the approaches and methods determined by men, in which many musical interpretations and expressions, which are known to be the pioneers of women in the early periods of the field of ethnomusicology, received little attention.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
Anahtar kelimeler
müzikoloji, musicology, müzik toplulukları, music ensembles, kadın müzik topluluğu, women music ensemble, Türk müziği, Turkish music
Alıntı