Balık Geçitlerinin Sayısal Analiz İle Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-25
Yazarlar
Kadıoğlu, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, balık geçitlerinin çeşitleri ve hidrolik yapıları incelenmiş, balık geçitlerindeki genel tasarım prensipleri ve göz önünde bulundurulması gereken kriterler ortaya konularak, sayısal analiz yöntemlerinden biri olan sonlu hacimler yöntemi vasıtasıyla havuz ve savak tipi balık geçidi modellenmiştir. Bu balık geçidi türü için kurulmuş olan sayısal analiz modelinin sonuçları, balık geçidindeki akımların özellikleri açısından incelenmiş ve bu sonuçlar, ölçekli modeller üzerinde yapılmış deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve bu çalışmaların sonucunda ortaya konmuş genel prensipler ile karşılaştırılmıştır. Literatürdeki deneysel çalışmalardan elde edilmiş sonuçları, sonlu hacim modelinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırdığımızda sonuçların benzerlik gösterdiği ve mühendislik açısından yeterli yakınsaklığın elde edildiği gözlemlenmiştir.
In this study, fishway’s types and their hydraulic properties has been observed, general design principles and the criteria which shall be considered has been demonstrated and thereafter, pool and weir type fishway has been modelled by using finite volume method which is one of the several types of numerical analysis. The outcomes of the numerical analysis in terms of the properties of flow conditions in fishway has been analyzed and these outcomes have been compared with the results of the previously obtained experimental studies which have been performed on scaled models and the corresponding general principles which are presented accordingly. The comparison of the results of the experimental studies and the results obtained from numerical analysis were in good aggrement in terms of engineering respect.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Sayısal Analiz, Sonlu hacimler, Balık geçidi, Numerical Analysis, Finite Volume, Fishway
Alıntı