Individual Conversion From Alevism To Sunnism: Reconsidering Identity Transformation In The Context Of Urbanization And Turkish Politics

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Akpınar, Neslihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This thesis addresses some Alevis' estrangement from their traditional belief system and worship forms and their conversion into conservative Sunni Islam in relation to their experience of urbanization process and encounters with Sunnism i.e. Sunnification politics of the Turkish state, Sunni people's behaviors and interactions with them. In-depth interviews were carried out by the thirteen informants. Sunnification of the informants is basically examined in terms of factors, motivations and relationalities which lay behind the Sunnification process. Secondly, the thesis analyzes how those informants identify themselves with regard to religious, cultural and political sensitivities during their conversion process and its aftermath.
Bu tez, kentleşme sürecinin ve Sünnilik ile karşılaşmaların (devletin Sünnileştirme politikaları, Sünni insanların davranışları ve Alevilerin onlarla etkileşimleri) eşlik ettiği bazı Alevilerin geleneksel inanç ve ibadet biçimlerinden uzaklaşmasını ve muhafazakar Sünni-İslama dönmelerini ele almaktadır. 13 kişi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Temel olarak Sünnileşmeye neden olan faktörler, motivasyonlar ve ilişkiselliklerin neler olduğu incelenmektedir. İkincil olarak, bu kişilerin kimlik dönüşümü süreci ve sonrasında kendilerini dinsel, kültürel ve siyasal olarak nasıl tanımladıkları analiz edilmektedir.
Açıklama
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Anahtar kelimeler
Sociolog, Alawis, Alawiism, Transformation, Urbanization, Identity change, Sunnism, Beliefs, Islamisation, Sosyoloji, Aleviler, Alevilik, Dönüşüm, Kentleşme, Kimlik değişimi, Sünnilik, İnançlar, İslamlaşma
Alıntı