Bina Duvar Isı Yalıtım Sistemleri Ve Ekstrüde Polistren İle Ts825’e Uygun Bina Yalıtım Çözümleri Üzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünal, Salim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ısı yalıtım malzemeleri konusunda tarifler verilip, bina duvar ısı yalıtım sistemlerinde ekstrüde polistren levhaların kullanımları konusunda bilgiler verilmiştir. Eski TS 825’e göre yalıtılan bir binanın, yeni TS 825’e göre alternatif dört şekilde projelendirilmesi sonucu elde edilen enerji tasarruflarından yola çıkılarak, alternatif sistemlerin maliyetlerinin geri dönüş süreleri hesaplanmış ve uzun vadede alternatif sistemlerin çok daha ekonomik olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca eski ve yeni TS 825’e göre yapılan duvar yalıtım sistemleri yapı fiziği açısından da birbirleriyle mukayese edilmiş ve dıştan yalıtım sistemi olan mantolamanın konutlarda en doğru çözüm olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçlar kesitlerdeki ısı akışını gösteren diyagramlarla desteklenmiştir.
In this study; heat insulation materials are described and informations for the application of XPS in structure walls heat insulation systems are given. A structure which is insulated according to old version of TS 825; is designed in four different ways according to new version of TS 825. Calculation of equality period of cost of alternative systems and total earning obtained from energy savings makes clear that; in long period alternative sysytems are mush more economical. In addition, wall insulation systems designed according to old and new version of TS 825 are compared according to construction physics and as conclusion; external rendering systems are found best solution for heat insulation. Results are supported with cross-section heat flow diagrams.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Isı Yalıtımı, Ekstrüde Polistren, Yalıtım, Isı, TS 825, Thermal Insulation, Extruded Polystyrene, Insulation, Thermal, TS 825
Alıntı